Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plProtest zawieszony !!!

2004/06/22 07:21:12

KOMUNIKAT NR 8

z dnia 21 czerwca 2004 roku ( poniedziałek)

      W związku z podpisaniem porozumienia z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem J. Pilarczykiem oraz opublikowaniem 2-ch projektów rozporządzeń, które mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2004 roku Komitet Protestacyjny

zawiesza zapowiedziany protest czynny w dniach od 24 do 30 czerwca 2004 roku.

      Komitet Protestacyjny po zapoznaniu się z projektami tych rozporządzeń stwierdził, że w kilku punktach zapisy są rozbieżne z wcześniejszymi uzgodnieniami między Komitetem Protestacyjnym, a stroną rządową. W związku z tym Komitet Protestacyjny przedstawił na piśmie swoje stanowisko w formie propozycji zmian w tychże projektach.

      Komitet Protestacyjny postanowił utrzymywać gotowość protestacyjną do czasu podpisania 2-ch rozporządzeń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zależności od ostatecznych zapisów w obu rozporządzeniach Komitet Protestacyjny podejmie dalsze decyzje o zakończeniu lub kontynuowaniu akcji protestacyjnej.

      Deklarujemy gotowość przystąpienia do ostatecznych uzgodnień ze stroną rządową, aby nie zahamować wydania rozporządzeń w deklarowanym czasie.

Szczegóły dotyczące opinii Komitetu Protestacyjnego będą opublikowane później na naszej stronie internetowej.

Za Komitet Protestacyjny

Julian Kruszyński


PODATEK VAT!!!

2004/06/20 14:46:08

    W dziale artykuły zamieszczamy najnowsza interpretacje dotycząca podatku VAT, przekazaną przez Ministerstwo Finansów do Ministerstwa Rolnictwa. Życzymy miłej lekrury :)


wiecej >>


PRZYGOTOWANIA DO PROTESTU!!!

2004/06/18 20:43:07

KOMUNIKAT NR 7

      Z dnia 18 czerwca 2004 roku ( piątek )

   W związku z niedotrzymaniem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jerzego Pilarczyka uzgodnionego terminu ogłoszenia projektów rozporządzeń dotyczących opłat i wynagradzania lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii

Komitet Protestacyjny ogłasza rozpoczęcie przygotowań do podjęcia czynnego protestu w terminie od 24 do 30 czerwca 2004 roku polegającego na odstąpieniu od badania zwierząt rzeźnych i mięsa w ubojniach na terenie całego kraju.

W związku z powyższym Komitet Protestacyjny zbierze się w dniu 21 czerwca (poniedziałek) w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu do protestu.

Kolegów z Komitetu Protestacyjnego prosimy o Kontakt z Zarządem Komitetu.


Do Forumowiczów!!!!

2004/06/18 15:11:16

Uwaga!!!

Dostęp do forum mają tylko członkowie Stowarzyszenia! Inne osoby nie będą rejestrowane! Zarejestrowani użytkownicy nie będący członkami Stowarzyszenia zostaną wykasowani z forum!

Administrator


Bulwersująca wypowiedź dr Kołodzieja!

2004/06/18 08:45:35

"SZOK I PRZERAŻENIE W ŚRODOWISKU WETERYNARYJNYM"

Poniżej cytujemy dosłownie wypowiedź Głównego Lekarza Weterynarii dr P.Kołodzieja udzieloną dla programu "AGRO-BIZNES", a wyemitowaną w TVP1 16 czerwca 2004 roku o godz.12.10:

      " ... jest to szokujące czasami, że lekarz, który wyznacza, czyli, że z jego upoważnienia działa ktoś, zarabia dziesięciokrotnie mniej, niż osoba wyznaczana. Biuro Kontroli Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzając kontrole w terenie, niestety, praktycznie gdzie tej kontroli nie przeprowadza, stwierdza brak badań albo niewłaściwe jego wykonywanie"

      Rzeczywiście jest to szokujące, co usłyszeliśmy w ogólnopolskim programie. Niestety, o tym ,że Pan dr Kołodziej nie jest przyjacielem lekarzy weterynarii wolnej praktyki przekonaliśmy się już podczas spotkania w Namysłowie 27 marca br. Już wtedy większość z nas była zbulwersowana wypowiedziami i pomysłami Pana Doktora. Ta wypowiedź tylko upewniła nas, że votum nieufności udzielone Głównemu Lekarzowi Weterynarii było całkowicie zasadne. Nie możemy tego "bełkotu" zostawić bez odpowiedzi. Już wkrótce podejmiemy odpowiednie kroki, by ten człowiek nie mógł wypowiadać podobnych rzeczy jako nasz zwierzchnik. Jesteśmy pewni, że powodem całości działań nieprzychylnych lekarzom wolnej praktyki jest pierwsze zdanie w cytowanej wypowiedzi.

      Zwracamy się do Krajowej i Okręgowych Rad Lekarsko - Weterynaryjnych z prośbą o zajęcie stanowiska w tej bulwersującej nas sprawie.

Za Zarząd

Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń

Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki

Julian Kruszyński


Komunikat !!!!!

2004/06/18 08:29:39

Warszawa, 16 06.2004 ( środa ) godz.20.40

KOMUNIKAT NR 6

      Ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jerzym Pilarczykiem w dniu 16 czerwca 2004 roku.

      Strona rządowa zobowiązała się przedłożyć 17 czerwca 2004 roku nowe projekty rozporządzeń zmieniające oprotestowane rozporządzenia o opłatach i wynagrodzeniach. Projekty mają zostać zaopiniowane przez stronę weterynaryjną i zainteresowane organizacje branżowe.

   Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do czasu podpisania zadawalającego nas rozporządzenia o opłatach i wynagradzaniu lekarzy wet. wstrzymujemy się z podpisywaniem umów z wyznaczenia.

      Do ukończenia negocjacji podtrzymujemy określoną wcześniej formę protestu. Jeżeli rozporządzenia będą zgodne z naszymi oczekiwaniami protestu nie będzie.

      Wg oświadczenia Ministra Finansów, popartego pismem PP1/811-471/PELM-276/04KSz czynności wykonywane z wyznaczenia nie są objęte podatkiem VAT, natomiast usługi lekarsko-weterynaryjne są opodatkowane stawką 7% VAT.

Za Komitet Protestacyjny

Julian Kruszyński


Komunikat !!!!!

2004/06/15 22:53:42

Warszawa, 15 06.2004 (wtorek) godz.22.30

KOMUNIKAT NR 5

      Ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jerzym Pilarczykiem w dniu 15 czerwca ( wtorek) 2004 roku.

   W wyniku rozmów przyjęto następujące ustalenia:

   1)w dniu dzisiejszym zostały uzgodnione propozycje wysokości opłat i zasady wynagradzania lekarzy weterynarii z tytułu wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia.

   2)Stawki opłat zostaną w dniu 16.06.04 (środa) przedstawione do uzgodnienia z branżą mięsną i izbą rolniczą.

            Za Komitet Protestacyjny                                                    Sekretarz Stanu

            Julian Kruszyński                                                                     Jerzy Pilarczyk

      Komitet Protestacyjny biorąc pod uwagę postęp negocjacji ze stroną rządową postanowił odstąpić od protestu w dniu 17 czerwca 2004 roku. Gotowość protestacyjna nadal obowiązuje do czasu ostatecznych uzgodnień.

      Koleżanki i Koledzy ! Serdecznie dziękujemy za ogromne poparcie, które wyrażacie poprzez telefony, faxy, e-maile i listy. Ta nasza zawodowa solidarność utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens i będzie służyło nam wszystkim.

Trzymajcie kciuki za chłopaków w Warszawie, bo walczą już trzeci dzień!!!


Postulaty - Warszawa 14 czerwca 2004 r

2004/06/15 22:33:37

Warszawa 14 czerwca 2004 r

POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA

STOWARZYSZEŃ LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI

      Problemy pilne:

1. Wypłata przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zaległych należności z tytułu wykonywania czynności urzędowych w maju 2004 roku przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

2. Jednoznaczne określenie sposobu pobierania i naliczania podatku VAT od wynagrodzeń za czynności urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii.

3. Wynagrodzenie powinno być zgodne z uzasadnieniem do Rozp. Min.R.. i R.W. z dnia 25.08.2003 roku, w którym stawki podatku VAT będą doliczane do obowiązujących opłat weterynaryjnych

więcej >>


Program w TVP1 - korekta

2004/06/15 14:57:22

UWAGA!!!

      Program o którym mowa w poprzednim komunikacie, poświecony naszej wizycie
w Ministerstwie Rolnictwa, bedzie wyemitowany jutro tj. w środe 16-05-2004r o godzinie 12.10
w TVP1
. Przepraszamy!!! Nieporozumienie nie wynikło z Naszej winy.


Ze spotkania z Sekretarzem Stanu J. Pilarczykiem

2004/06/14 21:26:02

KOMUNIKAT NR 4

      W wyniku spotkania przyjęto następujące ustalenia:

- do godz 13.00 dnia jutrzejszego (wtorek 15 czerwca) zostanie przedstawione stanowisko w sprawie pobierania
podatku VAT za czynności wykonywane z wyznaczenia, jak również obowiązującej stawki VAT za usługi weterynaryjne

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie prace nad nowelizacją dwóch rozporządzeń:

1) z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej

2) z dnia 07 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii
i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

      Rozporządzenie zmieniające powyższe rozporządzenia planuje się wydać do końca czerwca 2004 r. W dniu jutrzejszym zostanie przyjęty tryb pracy dotyczący pozostałych postulatów w zakresie zmiany ustaw weterynaryjnych.

            Za Komitet Protestacyjny            Sekretarz Stanu
            Julian Kruszyński                           Jerzy Pilarczyk

      Komitet Protestacyjny prosi Koleżanki i Kolegów o utrzymywanie pogotowia protestacyjnego na
dzień 17 czerwca ( czwartek ) 2004 roku . 15 czerwca (wtorek) możliwa jest relacja ze spotkania w TVP 1 o godz. 12.10 w programie

"Agro-biznes".

Ostateczne ustalenia dotyczące podjęcia akcji protestacyjnej podamy w KOMUNIKACIE NR 5.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (15)
Uczmy się kochać ludzi... (14)
Weterynaria po nowemu... (11)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6639632

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.