Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plKomunikat Prezesa Warszawskiej Izby!!

2004/07/14 20:31:24

Komunikat o Konwencie Prezesów Izb Okręgowych

    W dniu 13 lipca 2004 odbył się w Warszawie Konwent Prezesów Izb Okręgowych z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii dr Piotra Kołodzieja i lek wet Jacka Leonkiewicza.Omawiano sprawy zwiazane z poprawkami do rozporządzeń MRiRW w sprawie opłat i wynagradzania lekarzy weterynarii z tytułu wykonywania czynności z wyznaczenia Inspekcji Weterynaryjnej. Jeszcze raz przedstawiłem postulaty KRLWet i Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Wolnej Praktyki uzgadniane z v-ce Ministrem J. Pilarczykiem.
    Dr Kołodziej przedstawił swoje stanowisko wynagradzania lekarzy weterynarii za badanie zwierząt rzeźnych wg stawki godzinowej, z czym nie zgadzamy się. Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie tych rozporządzeń.Przedstawił również raport na temat tzw "kominów" płacowych, za które faktycznie odpowiedziaLna jest Inspekcja Weterynaryjna, niewłaściwie wyznaczając lekarzy. Nie rozstrzygnięto ważnych merytorycznie treści w projektach wzorów umów, które będa podpisywali z Inspekcją Weterynaryjną wyznaczani lekarze weterynarii. Problem jest tak skomplikowany , że podjęto decyzję o powołoniu specjalnego zespołu z udziałem biegłych prawników i finansistów, do opracowania wzorów umów. Uważam, że zgodnie z uchwałą KRLWet do czasu wyjaśnienia wymienionych problemów , lekarze weterynarii powinni wstrzymać się od podpisywania umów z Inspekcją Weterynaryjną. Lekarze wyznaczani muszą znać dokładnie warunki wynagradzania oraz konsekwencje fiskalne i inne z tytułu pobrania pieniędzy za wykonane czynności.

Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
dr Tadeusz Jakubowski


GŁÓWNY MIESZA!!!!

2004/07/14 20:15:04

    Upłynęły już ponad dwa tygodnie od terminu zaakceptowanego przez Ministra Pilarczyka na ukazanie się wynegocjowanych rozporządzeń. Teraz znamy przyczynę tak dużych opóźnień. Czytaj:

List Ministra Pilarczyka >>
Nasza Odpowiedź >>


Obrady Komitetu Protestacyjnego

2004/07/14 08:47:19

KOMUNIKAT NR 11

Obrady Komitetu Protestacyjnego odbędą się 20 VII (wtorek).

Prosze członków Komitetu i PILNY kontakt telefoniczny z siedzibą Komitetu.

Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Julian Kruszyński


Nowy artykuł naszej koleżanki Barbary !!!

2004/07/11 20:40:39

Barbara Fojut-Pałka
Lekarz zwierząt

SAMORZĄD "ZAWODU WETERYNARYJNEGO"
CZYLI TEATR ABSURDU.
(Refleksje weterynarza c.d.)

Dedykowane anonimowemu uczestnikowi XVII plenarnego posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej, autorowi spostrzeżenia : cyt. Przewały były, są i będą. (Polska) To taki kraj !

Motto: "Ja wiem, że to jest idealizm, no ale jak inaczej…?"
Zenon Laskowik, humorysta(?)

Więcej>>


OBUDŹCIE SIĘ!!!

2004/07/08 22:52:57

    Szanowni Forumowicze! Czyżbyście nie mieli żadnych problemów, czy uważacie , że wszystko jest w porządku? Na Forum kompletna cisza. Siedzicie w swoich 4 scianach cisząc się, że pozostało Wam jeszcze kilka krów do pobrania krwi po 2 zł bez pomocnika, czy TBC po 4 zł. A może łaskawy Powiatowy w przypływie dobrego humoru uczyni dar łaski i zapłaci Wam za badanie mięsa od sztuki (chociaż w nowej cenie),jeśli w ogóle zapłaci. Może lepiej złapać bezstresową fuchę na dworcu PKP w toalecie i kasować co chwilę 2 zł od sikającego klienta. Zero problemów i kasa o wiele większa od naszej z akcji masowych.

"...jest to szokujące czasami ,że osoba która sika, czyli ta ,która załatwia potrzebę fizjologiczną do pisuaru, zarabia dziesięciokrotnie mniej, niż osoba, która ten pisuar udostępnia" ( TV AGRO-PISS 06.2004)

    Głowa do góry, ma być lepiej. Dajcie trochę odetchnąć chłopakom z Namysłowa i Radomska. Naprawdę zrobili już bardzo dużo i zrobią jeszcze więcej, ale nie można zrobić w 2 miesiące czegoś, czego nie robiło się przez lata. Szkoda, że wielu z Was stojąc obok ma pretensje , że sprawy posuwają się wolno. Zapraszamy do współpracy, chociaż uważamy, że zrobiliśmy coś do niedawna jeszcze niewyobrażalnego. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z ministerstwami, ale pewnych rzeczy nie można przyspieszyć. Poza tym opór materii jest wielki.Zaangażowaliśmy do współpracy kilku życzliwych nam Posłów i Senatorów. Ruszcie swoje sumienia i zastanówcie się, co zrobiliście w tym względzie na swoim podwórku, jak nam pomogliście. Jest to pytanie do tych, co jeszcze ciągle na coś czekają.     Jednocześnie w imieniu kolegów z Porozumienia chciałbym serdecznie podziękować fantastycznej armii oddanych sprawie kolegów z całej Polski, którzy odpowiedzieli na nasz apel - poparciem deklaracjami i w inny niezwykle potrzebny dla nas sposób. Dla takich deklaracji i słów otuchy warto ciężko pracować. Specjalne słowa podziękowania dla kilkudziesięciu Kolegów- Lekarzy Powiatowych, którzy wspierają nas dobrym słowem i wskazówkami. Nasze postulaty wobec postulatów kilku z nich to "małe piwo". Codziennie kilku "powiatowych" telefonuje do nas z pytaniem, jak działać w tym bałaganie. Odpowiadamy co wiemy i apelujemy, aby na pewno nie szkodzić naszym kolegom i nie podejmować pochopnych decyzji. Jednocześnie wiemy, że w wielu powiatach koledzy nie otrzymali pieniędzy za maj. Jest to po prostu skandal, którego konsekwencje powiatowi będą musieli wkrótce ponieść.     Wiemy, że sytuacja dojrzała do tego, że teraz to my musimy hamować Was ( a nie odwrotnie, jak przedtem) od protestu, ale poczekajmy jeszcze kilka dni.

    Jeszcze jedno pytanie: czy ktoś ma wiadomość, że Lekarz Powiatowy poniósł konsekwencje "właściwych powierzeń" w postaci uzyskiwania kominów płacowych w zakładach mięsnych przez jednego, samotnego lekarza ( nie mówimy o kolegach zatrudniających w ramach tej kwoty liczny personel pomocniczy). Gdzie był wtedy " wojewódzki" i Biuro Kontroli GIW. Gdzie większość Rad Okręgowych z naszymi reprezentantami? Poza chlubnymi wyjątkami, które wymienimy w przyszłości,- kompletna cisza i blokada informacji. Poradzimy sobie bez nich, ale zastanówcie się nad tym , kto Was reprezentuje i już podejmujcie działania na przyszłość.

Życzę zdrowia i odwagi

Wasz Skarbnik
Andrzej Bończak

(przypominam nieśmiało o zaległościach:) )


Nowy Komunikat!

2004/07/06 20:37:36

Komunikat nr 10

   Z informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 06.07.2004 od Pani Dyrektor Marii Boratym-Laudańskiej z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wynika, że oczekiwane rozporządzenia jeszcze przez okres dwóch do trzech dni będą podlegały opracowaniom prawnym. W dalszej kolejności zostaną złożone do podpisu obydwum Ministrom. Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozstrzygnięcia prawne są korzystne dla Naszej strony. Najkrótszy możliwy termin na ukazanie się tych rozporządzeń (z przyczyn technicznych) wyznaczony jest datą 15 lipca 2004 roku.

   Komitet Protestacyjny apeluje do Lekarzy Powiatowych o jak najszybsze uregulowanie zobowiązań wobec lekarzy wyznaczonych za m-c maj i czerwiec 2004 roku zgodnie z obowiązującymi aktualnie rozporządzeniami o opłatach i o wynagrodzeniach.

   Ponieważ projekty umów są ciągle na etapie analiz prawno-ekonomicznych i konsultacji Komitet Protestacyjny apeluje o niepodpisywanie żadnych umów, które będą skutkowały w nowym porządku prawnym (po spodziewanej dacie 15 lipca 2004).

Nasze uwagi dotyczące znanych Nam projektów umów zamieszczone są w dziale "artykuły".

   Otrzymaliśmy zapewnienie, wyrażone przez Dyrektora Wojtyrę, że Komitet Protestacyjny weźmie udział w ostatecznych uzgodnieniach dotyczących nowej umowy obowiązującej na terenie całego kraju.

Komitet Protestacyjny przypomina, że, aż do odwołania, obowiązuje Gotowość Protestacyjna!


Komunikat!!!

2004/06/27 20:02:19

Komunikat nr 9

    W dniu 25 czerwca w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii odbyła się konferencja uzgodnieniowa w ramach uzgodnień medzyresortowych dotycząca projektów rozporządzeń o opłatach i o wynagrodzeniach. Strone Weterynaryjną reprezentowały: Delegacja Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz delegacja Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej. Branża przemysłu mięsnego reprezentowana była tylko przez dwóch prezdstawicieli. Z ust jednego z nich usłyszeliśmy wszyscy, że

bardziej liczna delegacja jest zbędna ponieważ prof. Zięba już wszystko "załatwił" z ministrem Pilarczykiem.

    Najbliższe dni przyniosą odpowiedź na pytanie czy najwyżsi urzędnicy w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wraz z Sekretarzem Stanu Panem Jerzym Pilarczykiem prowadzili z nami wielodniowe negocjacje czy tylko odgrywali przed nami żałosną tragifarsę...? Ostateczny kształt rozporządzeń wpłynie na dalsze decyzje Komitetu Protestacyjnego.

Dotychczas nie otrzymaliśmy wzorów umów do konsultacji...


Minister osądzi...

2004/06/27 10:31:37

    W dziale artykuły zamieszczamy nasze pismo skierowane do Ministra Rolnictwa w sprawie skandalicznego zachowania Głównego Lekarza Weterynarii!!!

Więcej>>


Nasze Uwagi Do Projektu Rozporządzeń

2004/06/23 18:31:18

     W dziale artykuły dostępny jest juz Nasz najnowszy tekst - "Nasze Uwagi Do Projektu Rozporządzeń"

Zapraszamy!

Wiecej>>


Nie podpisujemy!!!

2004/06/22 10:40:50

Uwaga koleżanki i koledzy Lekarze Weterynarii Wolnej praktyki!!!

   Do czasu ukazania się nowych, jednolitych w całym kraju, zaakceptowanych przez nasze samorządy, wzorów umów wstrzymujemy sie z podpisywaniem jakichkolwiek umów proponowanych przez Lekarzy Powiatowych!!!

za Zarząd Komitetu Protestacyjnego

Julian Kruszyński


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (15)
Uczmy się kochać ludzi... (14)
Weterynaria po nowemu... (11)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6639632

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.