Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/04/25 20:38:09

"Mówimy jednym głosem"


AniWet napisał

2005/04/21 15:39:01

"Polska chce takiego mięsa"

Zapraszamy również do naszych artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/04/20 23:53:22

Nasza odpowiedź do Ministra na projekt rozporządzenia

Jeden z wielu listów z kraju

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/04/19 02:24:37

Kol. Tomasz Porwan "Ocena spotkań z Głównym Lekarzem Weterynarii"

Czytaj...>>

Artykuły...>>


POCZYTAJ

2005/04/19 02:05:16

Dr Lech Gogolewski "Moim zdaniem"

Czytaj...>>

Artykuły...>>


POCZYTAJ

2005/04/19 01:51:13

Dr Włodzimierz Gibasiewicz "Kilka przemyśleń przed Zjazdem"

Czytaj...>>

Artykuły...>>


POCZYTAJ

2005/04/19 01:06:15

Jak zwykle cenny głos dr Gołaszewskiego

Czytaj...>>

Artykuły...>>


Jan Paweł II

2005/04/03 13:15:09

OJCZE NASZ, KRÓRYŚ JEST W NIEBIE...

Wczoraj odszedł od nas Wielki Papież i Wielki Polak – Jan Paweł II.
Największy autorytet i najlepszy człowiek naszych czasów.
Pozostała pustka, której nie da się niczym wypełnić. Płacze po nim cały świat.
Jan Paweł II przekroczył próg drzwi otwartych dla Niego przez Pana.
Jego dobroć i wielkie serce pozostaną z nami na zawsze.
W takiej chwili Jego siła raz jeszcze jednoczy Polaków. Nie możemy Go zawieźć.
Niech nasz duch czerpie siłę z Jego przykładu. Nauczmy się przekraczać granice i bariery, jak
Ojciec Święty nas tego uczył. Nie lękajcie się, On na zawsze będzie z nami.

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”

(Jan Paweł II)

Kochał pokój, niech spoczywa w pokoju.


WIADOMOŚĆ

2005/04/03 13:06:25

Nasza odpowiedź Krajowemu Rzecznikowi

Czytaj...>>

Artykuły...>>


U W A G A ! ! !

2005/03/31 00:04:40

K O M U N I K A T z 30 marca 2005 roku

     Dochodzą do nas głosy z całego kraju o odmowie wykonywania przez Koleżanki i Kolegów akcji płatnych z budżetu. Powodem odmowy jest tragiczna opłacalność tych czynności (artykuł z 10 lutego br na naszej stronie), a także sygnalizowany już możliwy brak zapłaty za wykonaną do tej pory pracę.
     Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że jedynym możliwym sposobem zmiany stawek za pobieranie krwi i tuberkulinizację jest natychychmiastowa odmowa wykonywania tych czynności, o co apelowaliśmy już od kilku miesięcy.
     Dostaliśmy dzisiaj potwierdzenie na piśmie o odmowie wykonywania budżetu w województwie świętokrzyskim ( powiaty: sandomierski, opatowski, kazimierski, kielecki, ostrowiecki i starachowicki). Mamy sygnały, że wkrótce kilka rad izb okręgowych zechce wystosować do Was apel o niepodpisywanie umów na wykonywanie budżetu.
     Prosimy o informacje na ten temat z całego kraju.

Zarząd Stowarzyszenia


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (15)
Uczmy się kochać ludzi... (14)
Weterynaria po nowemu... (11)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6632134

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.