Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/06/23 23:32:55

"Ad vocem dr Gołaszewskiego"

"Kilka wystąpień naszych Kolegów na Zjeździe"

Lista artykułów...>>


UCHWAŁA 11/2005/VI

2005/06/23 02:04:54

UCHWAŁA NR 11/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII
Z DNIA 19 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE WYKONYWANIA BADAŃ MONITORINGOWYCH BYDŁA W KIERUNKU GRUŹLICY, ENZOOTYCZNEJ BIAŁACZKI BYDŁA I BRUCELOZY

Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz.1567, nr 240 poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz.2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się co następuje:

§1

VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwraca się do lekarzy weterynarii o niewykonywanie badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy do czasu uregulowania treści umów dotyczących tych badań oraz ustalenia właściwego wynagrodzenia lekarzy weterynarii wykonujących te czynności w ramach wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisy członków Prezydium:

Marek Mastalerek
(przewodniczący)

Artur Krakowiak
(sekretarz)

Piotr Skrzypczak
(wiceprzewodniczący)

Tomasz Porwan
(sekretarz)

Jacek Sośnicki
(wiceprzewodniczący)

Dorota Kasprzak
(sekretarz)

Jerzy Smogorzewski
(wiceprzewodniczący)

Mirosław Kasprzyk
(sekretarz)


UCHWAŁA 10/2005/VI

2005/06/23 01:59:25

UCHWAŁA NR 10/2005/VI
VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII
Z DNIA 19 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE STANOWISKA WOBEC WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z AKCJĄ PROTESTACYJNĄ PRZEPROWADZONĄ W SIERPNIU 2005 R. PRZEZ KOMITET PROTESTACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA STOWARZYSZEŃ LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI

Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz.1567, nr 240, poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się co następuje:

§1

Zjazd uznaje protest przeprowadzony przez lekarzy weterynarii w sierpniu 2004 r. za zasadny i legalny

§2

Wszystkie działania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki były wyrazem troski o status zawodu lekarza weterynarii

§3

Zjazd potępia wszelkie restrykcje, które dotknęły organizatorów i uczestników protestu

§4

Zjazd postanawia, aby skutkujące do chwili obecnej niezgodne z prawem restrykcje wobec organizatorów i uczestników protestu zostały natychmiast cofnięte

§5

Zjazd zobowiązuje nowo wybraną Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do pilnego wznowienia z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmów dotyczących wszystkich postulatów zgłoszonych przed protestem

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisy członków Prezydium:

Marek Mastalerek
(przewodniczący)

Artur Krakowiak
(sekretarz)

Piotr Skrzypczak
(wiceprzewodniczący)

Tomasz Porwan
(sekretarz)

Jacek Sośnicki
(wiceprzewodniczący)

Dorota Kasprzak
(sekretarz)

Jerzy Smogorzewski
(wiceprzewodniczący)

Mirosław Kasprzyk
(sekretarz)


POCZYTAJ

2005/06/21 22:31:24

"Kuluarowe wieści ze Zjazdu wg Włodka Szczerbiaka"

Lista artykułów...>>


ORGANY NOWEJ RADY

2005/06/21 21:55:05

Skład organów Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2005/06/21 02:52:49

KOMUNIKAT - TORUŃ 2005

Koleżanki i Koledzy !

     VI Krajowy Zjazd Lekarsko-Weterynaryjny okazał się zjazdem przełomu i pełnego sukcesu naszej idei.
     Nowo wybrany Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej to nasz wypróbowany przyjaciel dr Tadeusz Jakubowski, któremu składamy gorące gratulacje.
     Skład osobowy obecnej Rady Krajowej i jej organów napawa nas nadzieją na wielkie zmiany, których od dawna oczekujemy. Pełny skład Rady i jej organów opublikujemy zaraz po ich ukonstytuowaniu się.
     Dzięki wspaniałej postawie tysięcy lekarzy Zjazd wypracował rewolucyjne uchwały, które wkrótce opublikujemy na naszej stronie.
     Zarząd Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius” gratuluje wszystkim swoim członkom, którzy w wyniku demokratycznych wyborów dostąpili zaszczytu reprezentowania nas w najwyższych władzach naszej korporacji.
     Dziękujemy za ogromne wsparcie naszych delegatów, które pozwoliło nam zrealizować założone cele.
     Prezesowi i nowej Radzie Krajowej życzymy mądrych decyzji, skutecznych działań i pełnej realizacji oczekiwań całej korporacji weterynaryjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

Już wkrótce w dziale „artykuły” ukażą się niektóre wystąpienia naszych Kolegów wygłoszone na Zjeździe.


NOWA RADA KRAJOWA

2005/06/21 02:45:17

Skład nowej Rady Krajowej

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/06/21 00:00:00

"Droga do prawdy"

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/06/21 00:00:00

"Po spotkaniu w Pile - jeszcze raz"

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/06/11 14:29:56

"Czarne chmury nad weterynarią"

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (15)
Uczmy się kochać ludzi... (14)
Weterynaria po nowemu... (11)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6639632

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.