Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2016/08/10 09:51:50

Vetxit - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2016/07/08 11:38:01

Gnoza. - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2016/06/21 23:52:54

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Minister Ewą Lech - Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


WYWIAD

2016/03/14 12:01:52

Wywiad z Głównym Lekarzem Weterynarii Włodzimierzem Skorupskim - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2016/02/10 13:07:02

1 % podatku na Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius”

Zarząd Stowarzyszenia informuje swoich członków i sympatyków, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku z rocznego zeznania PIT na cele statutowe.

Prosimy o przekazywanie tej informacji Koleżankom i Kolegom.

Poniżej krótka instrukcja wypełniania PIT-u.

W pozycji 137: Nr KRS wpisujemy: 0000215720
W pozycji 139: Cel szczegółowy: MEDICUS VETERINARIUS
W pozycji 140: Wyrażam zgodę


A P E L

2015/10/02 14:56:15

Pobierz apel...>

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki
Medicus Veterinarius z siedzibą w Namysłowie

     Drogie Koleżanki i Koledzy, lekarze wolnej praktyki i urzędowi lekarze weterynarii.
  Nasz piękny zawód kolejny już raz stanął na dziejowym zakręcie. Wykonywanie praktyki lekarsko-weterynaryjnej na wolnym rynku usług staje się coraz trudniejsze, a dochody z małych wiejskich gabinetów są często tak nikłe, że bez wsparcia wyznaczeniami PLW, nie sposób dziś wyżywić rodziny. Niestety wiele stawek z urzędowego cennika wynagrodzeń jest już nieaktualnych i nie przystaje do współczesnych problemów przy zwalczaniu chorób zakaźnych czy nadzoru nad pozyskiwaniem i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej od 2009 roku nie mieli waloryzacji wynagrodzeń, co powoduje ich uzasadnioną frustrację i brak możliwości rozwoju zawodowego oraz godnego życia ich rodzin. Przystąpiliśmy więc do Porozumienia Wielkopolskiego, aby wesprzeć protest pracowników Inspekcji, ale również przedstawić własne problemy z wykonywaniem wyznaczeń. Bezkrytyczne i masowe kształcenie studentów na sześciu wydziałach weterynaryjnych, pomimo postępującej bylejakości musi napawać obawą o naszą przyszłość w tym zawodzie. Wymienione tu problemy stały u podłoża zawiązania Porozumienia Wielkopolskiego, w którym wszystkie grupy w naszym zawodzie miałyby możliwość walki o własne postulaty korzystając z poparcia pozostałych. Na zjeździe założycielskim w żadnym momencie nie było mowy o poprawie losu Inspekcji Weterynaryjnej kosztem zmniejszenia wynagrodzeń lekarzy urzędowych. Niestety w trakcie spotkań z Markiem Sawickim MRiRW dostaliśmy projekty założeń, w których przedstawia on wizję poprawy sytuacji finansowej Inspekcji poprzez etatyzację w 145 największych zakładach ubojowych oraz konkurs ofert przy wyznaczaniu do pozostałych czynności. To obnaża intencje rządzących, którzy dążąc do rozszerzenia sfery nadzoru właścicielskiego próbują spauperyzować urzędowych lekarzy weterynarii, Inspektorów Weterynaryjnych i wewnętrznie skłócić całe środowisko, aby nie stawiało oporu przy wprowadzaniu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, w której nasza rola jest marginalizowana. Postanowiliśmy więc wspólnie zaprotestować przeciw takim planom resortu i walczyć o właściwe miejsce Inspekcji Weterynaryjnej i współdziałających z nią lekarzy urzędowych w nadzorze nad hodowlą zwierząt i pozyskiwaniem żywności pochodzenia zwierzęcego. Nadszedł czas, aby zapomnieć o wzajemnych animozjach z poprzednich protestów i jeszcze raz poszukać tego co nas łączy w tym pięknym zawodzie oraz wspólnie zawalczyć o normalne warunki pracy i właściwe wynagrodzenia za jej wykonywanie.
   W dniu 06 października o godzinie 12 przeprowadzamy pikietę pod Urzędem Rady Ministrów, a następnie przemaszerujemy pod Ministerstwo Rolnictwa, aby zamanifestować nasz sprzeciw przed marginalizowaniem roli lekarzy weterynarii oraz Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego.


KOMUNIKAT

2015/09/26 14:21:34

KOMUNIKAT NR 12
z dnia 23 września 2015 r.
POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE


POCZYTAJ

2015/09/23 23:57:06

Gadał dziad do obrazu - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2015/07/02 08:28:13

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZY WETERYNARII

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2015/06/09 23:23:05

"Dura lex..." - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (15)
Uczmy się kochać ludzi... (14)
Weterynaria po nowemu... (11)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6639632

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.