Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2006/11/05 15:26:28

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
Co to będzie, co to będzie?"

Ten artykuł nie jest przykładem współpracy polsko-radzieckiej. To przykład współpracy prywatnego z państwowym, terenowca z powiatowym. Czyli Włodek Szczerbiak i Kazimierz Janik w zgodnym duecie.

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/11/05 13:06:43

"Nowe, ale po staremu...czyli płakać się chce"- Artur Krakowiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/10/30 22:23:29

CZY UCZEŃ PRZERÓSŁ MISTRZA ?

Dzień 1 listopada- Wszystkich Świętych - groby, zaduma ....

A co u nas ? Politycy wespół z GIW-em kopią grób weterynarii ! Jak ? Poczytajcie..

INSPEKCJA WETERYNARYJNA NIE POTRZEBUJE PIENIĘDZY !!!!!

W tym miesiącu w-ce min. Zagórski na spotkaniu z WLW dawał im do wykorzystania jeszcze w tym roku 40 mln złotych, a oni nie wzięli mówiąc, że nawet tych pieniędzy co mają nie wykorzystają !!!
A mogli je wydać np. na pomoc przy monitoringu, nieopłacaną od lat, na zwalczanie chorób zakaźnych, można było kupić choćby stacje wytrawiania do badania dzików w lecznicach i.t.d.

GLW informuje ministra, że nie widzi możliwości uznania badań monitoringowych i badania mięsa za czynności weterynaryjne, to nadal mają być czynności administracyjne i analiza substancji. Jeśli tak, to do ich wykonywania nie są potrzebni lekarze wet. I tu nagle pojawia się idea studiów z pielęgniarstwa weterynaryjnego !!! Czyżby mieli to być nowi pracownicy do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, a także wykonania monitoringu ? Właśnie tak !!! Przecież to nie są czynności weterynaryjne, a stąd już prosta droga do utworzenia wymarzonej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności bez lekarzy wet., którzy „zatruwają życie" lobby mięsnemu !!!

Dalsze zmiany w rzeźniach ?

  Ależ oczywiście, że są planowane !!!
PLW otrzymali pismo, w którym zażądano od nich, by sporządzili listę zakładów mięsnych, ile one wpłacają na konto PIW., ilu lekarzy jest tam zatrudnionych i ile etatów potrzeba, by zapewnić tam badanie. Etatów kalkulacyjnych po 2600 PLN. brutto.
  WRACA ETATYZACJA DO ZAKŁADÓW MIĘSNYCH !!!
Np. zakład wpłaca na konto PIW 7000 PLN. Po co dawać 93% tej kwoty lekarzowi prywatnej praktyki, skoro można do tego zakładu zatrudnić inspektora za 2600 brutto,4400 zł. oddać do budżetu.
  To nas czeka !!!
Kolejny gwóźdź do weterynaryjnej trumny ? A proszę bardzo.!
Przygotowywana jest nowa ustawa ( ustawa, a nie instrukcja GL, którą można łatwo zmienić) wg.której lekarz wet. wykonując monitoring będzie musiał wykonać IRZ. Stawka 2 zł od sztuki bydła i 1 zł od owcy czy kozy. Ten druk IRZ to kilkanaście stron !! Ile gospodarstw w ciągu dnia będziemy w stanie w ten sposób zbadać ? Jaka będzie rentowność tej pracy? A to jak wykonaliśmy IRZ będzie kontrolował pracownik ARiMR. Ciekawe czy też za 2 zł od sztuki?

I kto oprócz polityków nam tę trumnę szykuje?
  GIW I WIW !!!!
Pracownicy tych instytucji od 1 listopada mają zapewnioną "dożywotnią" pracę na swoich stanowiskach. W jaki sposób? A w taki, że wchodzi w życie ustawa o zasobach kadrowych służby cywilnej i w naszym zawodzie trafią do nich z urzędu ludzie zajmujący obecnie stanowiska od WLW wzwyż. A nowi, którzy by się chcieli do tych zasobów dostać muszą zdać egzamin tak ustawiony, by było to prawie niemożliwe ( np. konieczność władania dwoma językami obcymi). W ten sposób zostali utrąceni kandydaci na GLW popierani przez Izbę i "Medicusa", gdyż obecnie nie zajmują oni wymaganych stanowisk, by się do owych zasobów dostać automatycznie z urzędu.

A co z inspektorami szczebla powiatowego ?
  Otóż nie będzie podwyżek, a jedynie mnożenie biedaetatów. Jeśli się to nie uda, to dokładanie zadań. Powiatowi lekarze już drżą na myśl, skąd wezmą pracowników do rzeźni i monitoringu za 1300 - 1500 zł ( kalkulacyjne 2600 minus ZUS, podatek, itp.), a będą z tego rozliczani, przecież rzeźnie muszą działać. Czyżby z Bułgarii czy Rumunii, a może znowu myśli się o Ukrainie? Przecież takie pomysły już były, pamiętacie ?!
Gdy pojawiły się pomysły utworzenia Insp. Bezpieczeństwa Żywności wydawało się, że współpraca między Izbą, Medicusem i GIW-em będzie dobra i wyprowadzimy Polską weterynarię na spokojne wody. A co z tego pozostało ?
  Gwarancja zatrudnienia dla GIW I WIW (z pensją ok.8000 PLN) i mizeria dla PLW, jego inspektorów i lekarzy wolnej praktyki.
Jeśli do tego dodać to, że inspektorzy będą mogli nie należeć do Izby, to kto ich będzie bronił ? Zostaną już kompletnie sami z pensją 1300 zł.
A czy Izba będzie istnieć ? Wygląda na to, że nie. Wg zamiarów rządu korporacje zawodowe mają być zlikwidowane z naszą na czele. Co zostaje ?
Zostaje nasze Stowarzyszenie „Medicus" - koło ratunkowe, które uratowało nasz zawód w 2004 roku.
Koledzy- użyjmy go jeszcze raz i nie dajmy wyrwać go sobie z rąk. Jeśli jesteście zainteresowani debatą nad stanem weterynarii w Polsce nad jej przyszłością, jeśli chcecie zadać pytania politykom i przedstawicielom GIW-u, to zorganizujemy spotkanie w listopadzie/grudniu.
Odpowiedzcie, czy chcecie wziąć w nim udział i czy chcecie bronić własnego zawodu i trudu jaki włożyliście w to, by być tym, kim jesteście.

  Jeszcze jedna prośba w imieniu Skarbnika Stowarzyszenia. Jeśli zależy Wam na istnieniu Stowarzyszenia, na utrzymaniu naszej strony internetowej jako forum wymiany myśli i szybkiej komunikacji prosimy w miarę możliwości o stałe regulowanie składek przez członków. Mile widziana będzie pomoc od sympatyków naszego Stowarzyszenia. Numery konta znajdziecie na naszej stronie
  Jednocześnie prosimy o merytoryczną i kulturalną dyskusję pod artykułami. Jej treść świadczy o Nas.

P.S.
Prosimy o wydrukowanie tego artykułu i przekazanie kolegom, którzy nie korzystają z dobrodziejstw internetu. Tylko akcja zakrojona na szeroką skalę ma szansę powodzenia.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Piotr Kałużny


POCZYTAJ

2006/10/29 17:47:54

"Co w trawie piszczy" -pyta Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/09/28 22:42:54

"Życie jest piękne" wg Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/09/06 01:26:22

"Czy Kodeks to kamizelka ?" -tekst Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


K O M U N I K A T

2006/08/26 10:53:18

Szanowni Koleżanki i Koledzy !

   W związku z możliwością nowelizacji Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt zwracamy się do Was z prośbą o pilne nadsyłanie uwag do w.w. ustaw na adres:

stowarzyszenie@medicusveterinarius.pl

lub listownie na adres Stowarzyszenia.
   Komisja do spraw lekarzy wet. wolnej praktyki Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uwzględni Wasze propozycje na październikowym posiedzeniu.

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2006/07/30 23:36:40

"Sezon ogórkowy " ożywia Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2006/06/24 12:09:59

Koleżanki i Koledzy

Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza na spotkanie integracyjne członków naszej Izby oraz członków i sympatyków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, które odbędzie się w dniu

08 lipca 2006 roku o godz. 14.00

w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Turawie koło Opola (Jezioro Średnie).
     W części oficjalnej przewidziane jest spotkanie z Prezesem i członkami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Prezesami Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.
     Część nieoficjalna to biesiada na terenie ośrodka przy jadle, piwie i muzyce. Zapewniamy możliwość wykupienia noclegu w pokojach 2-osobowych z węzłem sanitarnym w kwocie 30,00 złotych od osoby oraz śniadania w cenie 7,50 zł. Do ośrodka można przyjechać i zakwaterować się 08 lipca od godz. 10.00.
     Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w naszym spotkaniu oraz rezerwację noclegu i śniadania w terminie do 30 czerwca 2006 roku (piątek).

Opolska Izba Lek.-Wet. Opole
tel.: 0-77 457 48 13, 601 945 418
e-mail: izbawet.opole@neostrada.pl


POCYZTAJ

2006/06/24 11:23:25

"Młodego teścia przemyślenia o lekach"
- Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Idzie nowe. (15)
Uczmy się kochać ludzi... (14)
Weterynaria po nowemu... (11)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6639632

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.