Forum Medicus Veterinarius Strona Główna Medicus Veterinarius

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Bioasekuracja ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Medicus Veterinarius Strona Główna -> Forum główne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gość


PostWysłany: 16 Mar 2018, 09:41    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

grypa, czy pryszczyca czy hiv ?
Powrót do góry
Majerski
Gość

PostWysłany: 16 Mar 2018, 12:43    Temat postu: bioasekuracja Odpowiedz z cytatem

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia ministra w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Jak zastrzeżono, zdecydowana większość przepisów projektowanego rozporządzenia nie uległa zmianie w stosunku do rozporządzenia obecnie obowiązującego, a proponowane przepisy wynikają wyłącznie z rozszerzenia zakresu czynności, jakie mogą być wyznaczone lekarzom weterynarii, tj. przez dodanie w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w art. 16 w ust. 1 pkt 1 lit. m w brzmieniu: „m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zwierząt”, a także możliwości wyznaczania i wynagradzania przez powiatowego lekarza weterynarii lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii.

Uznano, że „niezbędne jest określenie warunków i wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, którzy mogą być wyznaczani do prowadzenia masowych kontroli gospodarstw np. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bioasekuracji. Wykonywanie tych czynności obecnie wyłącznie przez pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii powoduje wydłużenie czasu przeprowadzania akcji kontrolnych, w szczególności w powiatach o dużej populacji zwierząt gospodarskich oraz dużej liczbie gospodarstw”.

Ministerstwo spodziewa się utrzymania biegłości i kwalifikacji praktycznych lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej, oraz odwrócenie trendu odchodzenia z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

W uzasadnieniu podano: „Obecnie lekarze weterynarii w czasie przeznaczonym na wykonywanie działań w inspektoratach weterynarii poszczególnych szczebli nie mają możliwości wykonywania czynności praktycznych, z uwagi na dużą liczbę obowiązków związanych z zadaniami nakładanymi przez prawo zarówno polskie jak i unijne. Możliwość wykonywania czynności praktycznych poza godzinami pracy dałoby możliwość zachowania biegłości np. w badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, pobierania próbek od zwierząt, wykonywania sekcji zwłok itd. Jednocześnie możliwość odpłatnego, lecz ograniczonego godzinowo wyznaczenia do wykonania zadań inspekcji pozwoli na przyznanie gratyfikacji tym osobom w przypadku wykonywania czynności poza godzinami pracy. Dodatkowo zachęci to lekarzy weterynarii do pracy w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Obecny poziom zarobków w IW nie sprzyja zatrudnieniu osób mających wysokie kwalifikacje zawodowe i powoduje wręcz odchodzenie lekarzy weterynarii z pracy.”

Stawki w załączonym projekcie.

Dodajmy jeszcze, że Ministerstwu Finansów nie udało się dotychczas (od ponad miesiąca) odpowiedzieć na pytanie, "co - po wyjściu od rolnika i zainkasowaniu gotówki od niego - powinien pozostawić weterynarz jako dowód otrzymanej zapłaty?”.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 16 Mar 2018, 12:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

"Przepisy weterynaryjne nie określają sposobu dokumentowania pobranej opłaty przez Inspekcję Weterynaryjną" - wyjaśnia GIW.

Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną są pobierane w miejscu i czasie wykonania czynności, jeżeli są wnoszone gotówką, albo wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli są wpłacane przelewem. Przepisy weterynaryjne nie określają sposobu dokumentowania pobranej opłaty przez Inspekcję Weterynaryjną.”

A co wynika z przepisów finansowych?
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 16 Mar 2018, 13:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Taaa po sześciu godzinach w rzeźni wpadną za biurko pełni werwy i animuszu.
Powrót do góry
Włodek Szczerbiak
Administrator


Dołączył: 02 Wrz 2005
Posty: 1389
Skąd: Ciechocinek

PostWysłany: 16 Mar 2018, 16:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

PROJEKT
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I )
z dnia ……………………. 2018 r.
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez
lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, 1948 i 1961 oraz z 2018 r. poz. ….) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „ustawą”, lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami kierowanego przez powiatowego lekarza weterynarii powiatowego inspektoratu weterynarii oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy, za wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 1 ustawy przysługuje wynagrodzenie obejmujące:
1) część podstawową, której wysokość ustala się według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia;
2) zwrot udokumentowanych kosztów:
a) dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1–6, 8, 10, 16, 20, 21, 23 i 24 pkt 3 oraz poz. 25–29, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 8, zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni nieposiadającej automatycznego przesuwu taśmy,
b) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1–6, 20, 21, 25 i 26.
2. Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.
3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się zwrotu udokumentowanych kosztów, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zapewnił:
1) środek transportu umożliwiający dojazd związany z wykonywaniem czynności lub
2) produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.
4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się udokumentowanych kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, jeżeli organ Inspekcji Weterynaryjnej zapewnił produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.
§ 2. Wynagrodzenie ustalone za nadzór lub badanie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 7–9, 11–15, 17 i 18, obejmuje także wynagrodzenie za nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.
§ 3. W przypadku wykonywania badania alergicznego ssaka, o którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia, wraz z pobieraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o którym mowa w poz. 5 pkt 1 lit. a tiret pierwszym załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł.
§ 4. 1. Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł za każdą godzinę pracy, a w przypadku, gdy czynności te są wykonywane:
1) pomiędzy godzinami 18:00 a 6:00 – przysługuje wynagrodzenie w wysokości 34,50 zł za każdą godzinę pracy;
2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty – przysługuje wynagrodzenie w wysokości 35,95 zł za każdą godzinę pracy.
2. Osobom wykonującym czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie poskramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 5. Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 4, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności.
§ 6. Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 4, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania czynności.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 424 oraz z 2018 r. poz. …).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU
WSI
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ………… 2018 r.
WYSOKOŚĆ STAWEK CZĘŚCI PODSTAWOWEJ WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Poz. Rodzaj czynności Stawka w zł

Pozwoliłem sobie pominąć znane wszystkim pozycje cennika, a podać jedynie tą, która jest związana z bioasekuracją ASF.


Pozycję 29 podaję jako porównawczą, wyceniającą niejako codzienną pracę kontrolną bez noża na gardle w postaci choroby zakaźnej.

Jak widać z załączonego obrazka - praca lekarza podczas zwalczania epizootii jest duuużo niżej wyceniana, niż normalna praca inspekcyjna. Pytaniem jest, czy to ma być praca "po godzinach"? Zwalczanie epizootii ASF planowane jest w ministerstwie jako praca dodatkowa, dla zapełnienia dziur w czasie.

29 Przeprowadzenie na miejscu w siedzibie stada kontroli oznakowania i rejestracji bydła, owiec lub kóz oraz wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt, a także zaopatrzenia bydła w paszporty:

1) za pierwszą sztukę w stadzie 40,00
2) od 2 do 5 sztuk – za każde zwierzę 4,00
3) powyżej 5 sztuk – za każde zwierzę 3,00
a jeżeli w siedzibie stada, w którym jest przeprowadzana kontrola, nie ma bydła, owiec lub kóz, podlegających obowiązkowi oznakowania i rejestracji, stawka za kontrolę wynosi 30,00

30 Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, za godzinę pracy 41,00

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, z późn. zm.).
Uchwalona w dniu 14 grudnia 2017 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dokonała m.in. zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, rozszerzając w art. 16 ust. 1 tej ustawy zakres czynności, do jakich mogą być wyznaczeni lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej przez powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku gdy z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest on w stanie wykonywać ustawowych zadań Inspekcji, o prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (nowa lit. m w art. 16 ust. 1 pkt 1). Ustawą tą wprowadzono również możliwość wyznaczania przez powiatowego lekarza weterynarii lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii do wykonywania określonych czynności (nowe ust. 1a–1c w art. 16 ustawy).
Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian oznacza, że doszło pośrednio do zmiany upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, w ten sposób, że zmienił się zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie prawnym wydanym na tej podstawie (dodanie w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 lit. m oraz ust. 1a–1c).
Mając na względzie powyższe, a także fakt, że dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 424) nie zostało zachowane w mocy przez ustawę uchwaloną w dniu 14 grudnia 2017 r., konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia na tej podstawie, uwzględniającego zakres zmian wprowadzonych tą ustawą.
Należy podkreślić, że zdecydowana większość przepisów projektowanego rozporządzenia nie uległa zmianie w stosunku do rozporządzenia obecnie obowiązującego, a proponowane przepisy wynikają wyłącznie z rozszerzenia zakresu czynności, jakie mogą być wyznaczone lekarzom weterynarii, tj. przez dodanie w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w art. 16 w ust. 1 pkt 1 lit. m w brzmieniu: „m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zwierząt”, a także możliwości wyznaczania i wynagradzania przez powiatowego lekarza weterynarii lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Z uwagi na powyższe niezbędne jest określenie warunków i wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, którzy mogą być wyznaczani do prowadzenia masowych kontroli gospodarstw np. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bioasekuracji. Wykonywanie tych czynności obecnie wyłącznie przez pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii powoduje wydłużenie czasu przeprowadzania akcji kontrolnych, w szczególności w powiatach o dużej populacji zwierząt gospodarskich oraz dużej liczbie gospodarstw. Nowe przepisy ust. 1a–1c w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu spowodowanie dwóch zasadniczych zmian w funkcjonowaniu Inspekcji Weterynaryjnej:
1) utrzymanie biegłości i kwalifikacji praktycznych lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej, oraz
2) odwrócenie trendu odchodzenia z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lekarzy weterynarii, specjalistów w dziedzinach bezpieczeństwa żywności oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Obecnie lekarze weterynarii w czasie przeznaczonym na wykonywanie działań w inspektoratach weterynarii poszczególnych szczebli nie mają możliwości wykonywania czynności praktycznych, z uwagi na dużą liczbę obowiązków związanych z zadaniami nakładanymi przez prawo zarówno polskie jak i unijne. Możliwość wykonywania czynności praktycznych poza godzinami pracy dałoby możliwość zachowania biegłości np. w badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, pobierania próbek od zwierząt, wykonywania sekcji zwłok itd. Jednocześnie możliwość odpłatnego, lecz ograniczonego godzinowo wyznaczenia do wykonania zadań inspekcji pozwoli na przyznanie gratyfikacji tym osobom w przypadku wykonywania czynności poza godzinami pracy. Dodatkowo zachęci to lekarzy weterynarii do pracy w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Obecny poziom zarobków w IW nie sprzyja zatrudnieniu osób mających wysokie kwalifikacje zawodowe i powoduje wręcz odchodzenie lekarzy weterynarii z pracy.
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która w dniu 21 grudnia 2017 r. została przyjęta przez Senat i skierowana do podpisu Prezydenta RP, dotychczasowe rozporządzenie utraci moc, dlatego projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy. W związku z tym, proponuje się na tym etapie, aby projektowane rozporządzenie wchodziło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, i w zależności od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r., termin ten zostanie odpowiednio zmieniony, tak aby z dniem wejścia w życie tej ustawy weszły również w życie przepisy określające warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji i aktów normatywnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia został umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pani Ewa Lech

Ciekawostka - projekt sygnuje Pani doktor Ewa Lech, właśnie zdymisjonowana przez premiera...

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Paweł Młodziński
Tel. 623-21-19, adres e-mail: pawel.mlodzinski@minrol.gov.pl Data sporządzenia 22 grudnia 2017 r.

Źródło:
Upoważnienie ustawowe Nr w wykazie prac:

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z faktem, że dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 424) nie zostało zachowane w mocy przez ustawę uchwaloną w dniu 14 grudnia 2017 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia na tej podstawie, uwzględniającego zakres zmian wprowadzonych tą ustawą.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie projektowanego rozporządzenia jest niezbędne, gdyż w przeciwnym razie, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dotychczasowe ww. rozporządzenie utraci moc, co oznaczać będzie, że z tym dniem nie będzie przepisów określających warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Organy Inspekcji Weterynaryjnej, w tym powiatowi lekarze weterynarii
Wielkość
Główny Lekarz
Weterynarii 16 wojewódzkich lekarzy weterynarii
305 powiatowych lekarzy
weterynarii


Źródło danychGłówny Inspektorat Weterynarii
Oddziaływanie
Projekt oddziałuje na
Inspekcję
Weterynaryjną

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projektowane rozporządzenie nie zostanie skierowane do konsultacji publicznych z uwagi na konieczność jego wprowadzenie w życie równocześnie ze znowelizowaną ustawą.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącz nie
(010)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania Projektowane rozporządzenie nie spowoduje kosztów dla budżetu państwa.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało neutralny wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Należy zaznaczyć, że wprowadzane przepisy uchwalonej w dniu 14 grudnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, które wywołały konieczność opracowania przedmiotowego projektu rozporządzenia, zgodnie z OSR do tej ustawy nie powodują skutków dla budżetu państwa, gdyż wydatki za wykonywane czynności określone w załączniku do projektu rozporządzenia zostaną sfinansowane w ramach budżetów poszczególnych inspektoratów weterynarii.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łąc
znie
(010)
W ujęciu pieniężnym
(w mln zł, ceny stałe z …… r.) duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu niepieniężnym duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Gość


PostWysłany: 16 Mar 2018, 19:07    Temat postu: Łodż czeka . Odpowiedz z cytatem

Ewuniu już czekamy w Łodzi / obeiecywaliśmy huczne powitanie/
https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/zmiany-w-resorcie-rolnictwa-wiceminister-ewa-lech-odwolana/
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 27 Mar 2018, 14:35    Temat postu: 51,000 Odpowiedz z cytatem

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/nasz-news-gigantyczne-nagrody-dla-ministrow-jurgiela_1036158.html
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 08 Kwi 2018, 10:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jaka to nie sprawiedliwość!!!
Największy szkodnik zawodu w podzięce za to , że został wywalony z pracy na zbity pysk dostał 51 000 zł nagrody.
Opłaciło się Ewuni robienie kreciej roboty w naszym zawodzie . Teraz możemy jej skoczyć na pukiel bo dziewucha osiągnęła wiek emerytalny i na dodatek dostanie do końca życia z 8 tysiaczków na łapę emeryturki.
Stąd wniosek nie opłaci się być uczciwym w naszym zawodzie.
U nas tylko mendy weszki mają się dobrze.
DOBRA ZMIANA TYLKO DLA SWOJAKÓW.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 09 Kwi 2018, 10:55    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jak dostała ? na chwilę do potrzymania...ach jakie musiały być łzy na wieść o oddaniu. Nie cieszmy się bo równia jest pochyła i możemy dostać innego tuza co pokaże swoje ego i wybitną wiedzę.Wiedzę jak zadbać o rolnika.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 10 Kwi 2018, 11:50    Temat postu: tuz Odpowiedz z cytatem

A było ich wielu .
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 11 Kwi 2018, 09:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jestem ciekaw jak sobie poradzi inspekcja z nowym zadaniem. Tuzy z ministerstwa sobie wymyśli , że inspektorzy będą to robić po godzinach urzędowych na innym powiecie. Bo to ma podnieść atrakcyjność pracy w inspektoratach powiatowych.
Biedakom po udanej akcji protestacyjnej pozostało tylko zapieprzać od bladego świtu do nocy.
Powodzenia i samych sukcesów finansowych .
Kolejny raz daliście ciała teraz przed wami udręka i złorzeczenia na swój garbaty los.
Tak kończy się brak charyzmy w walce o swe słuszne prawo do godziwych zarobków .
Cichy wielbiciel inspekcji.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 12 Kwi 2018, 09:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bioasekuracja skutecznie obniży liczbę świnek w małych gospodarstwach.Zostaną duże i molochy. W inspektoratach to za chwilę więcej zootechników, biotechnologów niż lekarzy weterynarii. Im te ochłapy nie pomogą finansowo. A dzisiejsze małe pensje to jutro głodowy ZUS.
Powrót do góry
xxxxxxx
Gość

PostWysłany: 17 Kwi 2018, 11:27    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/odszkodowania-dla-wszystkich-poszkodowanych-przez-asf,77880.html
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 24 Kwi 2018, 09:44    Temat postu: Ruszamy do boju Odpowiedz z cytatem

http://www.piw.kutno.pl/images/skan_recepcja0150.pdf
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 24 Kwi 2018, 10:16    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Niestety po 10 minutach dalej się nie wczytała strona.
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Medicus Veterinarius Strona Główna -> Forum główne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Strona 3 z 4

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group