Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plKomunikat !!!!!

2004/06/18 08:29:39

Warszawa, 16 06.2004 ( środa ) godz.20.40

KOMUNIKAT NR 6

      Ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jerzym Pilarczykiem w dniu 16 czerwca 2004 roku.

      Strona rządowa zobowiązała się przedłożyć 17 czerwca 2004 roku nowe projekty rozporządzeń zmieniające oprotestowane rozporządzenia o opłatach i wynagrodzeniach. Projekty mają zostać zaopiniowane przez stronę weterynaryjną i zainteresowane organizacje branżowe.

   Przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do czasu podpisania zadawalającego nas rozporządzenia o opłatach i wynagradzaniu lekarzy wet. wstrzymujemy się z podpisywaniem umów z wyznaczenia.

      Do ukończenia negocjacji podtrzymujemy określoną wcześniej formę protestu. Jeżeli rozporządzenia będą zgodne z naszymi oczekiwaniami protestu nie będzie.

      Wg oświadczenia Ministra Finansów, popartego pismem PP1/811-471/PELM-276/04KSz czynności wykonywane z wyznaczenia nie są objęte podatkiem VAT, natomiast usługi lekarsko-weterynaryjne są opodatkowane stawką 7% VAT.

Za Komitet Protestacyjny

Julian Kruszyński


Komunikat !!!!!

2004/06/15 22:53:42

Warszawa, 15 06.2004 (wtorek) godz.22.30

KOMUNIKAT NR 5

      Ze spotkania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Jerzym Pilarczykiem w dniu 15 czerwca ( wtorek) 2004 roku.

   W wyniku rozmów przyjęto następujące ustalenia:

   1)w dniu dzisiejszym zostały uzgodnione propozycje wysokości opłat i zasady wynagradzania lekarzy weterynarii z tytułu wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia.

   2)Stawki opłat zostaną w dniu 16.06.04 (środa) przedstawione do uzgodnienia z branżą mięsną i izbą rolniczą.

            Za Komitet Protestacyjny                                                    Sekretarz Stanu

            Julian Kruszyński                                                                     Jerzy Pilarczyk

      Komitet Protestacyjny biorąc pod uwagę postęp negocjacji ze stroną rządową postanowił odstąpić od protestu w dniu 17 czerwca 2004 roku. Gotowość protestacyjna nadal obowiązuje do czasu ostatecznych uzgodnień.

      Koleżanki i Koledzy ! Serdecznie dziękujemy za ogromne poparcie, które wyrażacie poprzez telefony, faxy, e-maile i listy. Ta nasza zawodowa solidarność utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens i będzie służyło nam wszystkim.

Trzymajcie kciuki za chłopaków w Warszawie, bo walczą już trzeci dzień!!!


Postulaty - Warszawa 14 czerwca 2004 r

2004/06/15 22:33:37

Warszawa 14 czerwca 2004 r

POSTULATY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA

STOWARZYSZEŃ LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI

      Problemy pilne:

1. Wypłata przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zaległych należności z tytułu wykonywania czynności urzędowych w maju 2004 roku przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

2. Jednoznaczne określenie sposobu pobierania i naliczania podatku VAT od wynagrodzeń za czynności urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii.

3. Wynagrodzenie powinno być zgodne z uzasadnieniem do Rozp. Min.R.. i R.W. z dnia 25.08.2003 roku, w którym stawki podatku VAT będą doliczane do obowiązujących opłat weterynaryjnych

więcej >>


Program w TVP1 - korekta

2004/06/15 14:57:22

UWAGA!!!

      Program o którym mowa w poprzednim komunikacie, poświecony naszej wizycie
w Ministerstwie Rolnictwa, bedzie wyemitowany jutro tj. w środe 16-05-2004r o godzinie 12.10
w TVP1
. Przepraszamy!!! Nieporozumienie nie wynikło z Naszej winy.


Ze spotkania z Sekretarzem Stanu J. Pilarczykiem

2004/06/14 21:26:02

KOMUNIKAT NR 4

      W wyniku spotkania przyjęto następujące ustalenia:

- do godz 13.00 dnia jutrzejszego (wtorek 15 czerwca) zostanie przedstawione stanowisko w sprawie pobierania
podatku VAT za czynności wykonywane z wyznaczenia, jak również obowiązującej stawki VAT za usługi weterynaryjne

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie prace nad nowelizacją dwóch rozporządzeń:

1) z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej

2) z dnia 07 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii
i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

      Rozporządzenie zmieniające powyższe rozporządzenia planuje się wydać do końca czerwca 2004 r. W dniu jutrzejszym zostanie przyjęty tryb pracy dotyczący pozostałych postulatów w zakresie zmiany ustaw weterynaryjnych.

            Za Komitet Protestacyjny            Sekretarz Stanu
            Julian Kruszyński                           Jerzy Pilarczyk

      Komitet Protestacyjny prosi Koleżanki i Kolegów o utrzymywanie pogotowia protestacyjnego na
dzień 17 czerwca ( czwartek ) 2004 roku . 15 czerwca (wtorek) możliwa jest relacja ze spotkania w TVP 1 o godz. 12.10 w programie

"Agro-biznes".

Ostateczne ustalenia dotyczące podjęcia akcji protestacyjnej podamy w KOMUNIKACIE NR 5.


Komunikat

2004/06/08 17:07:47

KOMUNIKAT NR 3

   Dnia 08 czerwca (wtorek) doszło do uzgodnienia między Komitetem Protestacyjnym a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminu pierwszego spotkania, które odbędzie się 14 czerwca 2004 roku (poniedziałek) w budynku Ministerstwa o godz. 11.00.
   Prosimy Koleżanki i Kolegów o pozostanie w pogotowiu protestacyjnym. O wynikach spotkania poinformujemy Was 15 czerwca możliwie jak najszybciej.

Członków Komitetu Protestacyjnego prosimy o pilny kontakt telefoniczny z siedzibą Komitetu na nr 0-77 4101 930


Artykuły

2004/06/08 16:17:18

Nowe artykuły:

Moje przemyślenia o sytuacji w zawodzie >>
Poparcie dla dr Golca >>


Komunikat

2004/06/08 09:32:37

KOMUNIKAT NR 2
z posiedzenia Zarządu Komitetu Protestacyjnego
odbytego w dniu 07 czerwca 2004 roku

Koleżanki i Koledzy !

   Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia wpływu naszego pisma dotyczącego protestu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 02 czerwca 2004 roku. Do chwili obecnej tj. do 07 czerwca 2004 roku do godz.23.00 minister nie zajął żadnego stanowiska.
   W związku z tym trwają intensywne przygotowania do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 17 czerwca 2004 roku.
   W zależności od rozwoju sytuacji będziemy informować Was na bieżąco. Docierają do nas pierwsze sygnały o wywieraniu przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii presji na Kolegów wykonujących czynności z wyznaczenia mające na celu bojkot apelu Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej o niepodpisywanie umów z wyznaczenia w obecnym stanie prawnym.
   Wzywamy Kolegów do niepodpisywania jakichkolwiek aneksów do umów zawartych z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii przed 1 maja 2004 roku. Musimy dochować zasad zawodowej solidarności i doprowadzić do satysfakcjonujących całe środowisko weterynaryjne rozwiązań.

z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd Komitetu Protestacyjnego


Komunikat Komitetu Protestacyjnego

2004/06/05 00:02:30

Drogie koleżanki i koledzy!

   Serdecznie dziękujemy za wyrazy poparcia, które przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Rozmawiajcie dalej z innymi kolegami w całej Polsce. Im więcej ludzi będzie pracować tym szybciej osiągniemy cel. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem kilkuosobowego zespołu do prowadzenia wstępnych rozmów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O wynikach tych rozmów natychmiast Was powiadomimy!

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Komitetu Protestacyjnego
Julian Kruszyński


Nowe artykuły..

2004/06/01 16:15:34

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi tekstami, dostępnymi w dziale Artykuły:

Apel do prezesów rad >>
List do ministra rolnictwa >>
Postulaty Komitetu Protestacyjnego >>
Sprawozdanie ze zjazdu w Radomsku >>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (79)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (41)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5700276

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.