Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plNowy Komunikat!

2004/07/06 20:37:36

Komunikat nr 10

   Z informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 06.07.2004 od Pani Dyrektor Marii Boratym-Laudańskiej z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wynika, że oczekiwane rozporządzenia jeszcze przez okres dwóch do trzech dni będą podlegały opracowaniom prawnym. W dalszej kolejności zostaną złożone do podpisu obydwum Ministrom. Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozstrzygnięcia prawne są korzystne dla Naszej strony. Najkrótszy możliwy termin na ukazanie się tych rozporządzeń (z przyczyn technicznych) wyznaczony jest datą 15 lipca 2004 roku.

   Komitet Protestacyjny apeluje do Lekarzy Powiatowych o jak najszybsze uregulowanie zobowiązań wobec lekarzy wyznaczonych za m-c maj i czerwiec 2004 roku zgodnie z obowiązującymi aktualnie rozporządzeniami o opłatach i o wynagrodzeniach.

   Ponieważ projekty umów są ciągle na etapie analiz prawno-ekonomicznych i konsultacji Komitet Protestacyjny apeluje o niepodpisywanie żadnych umów, które będą skutkowały w nowym porządku prawnym (po spodziewanej dacie 15 lipca 2004).

Nasze uwagi dotyczące znanych Nam projektów umów zamieszczone są w dziale "artykuły".

   Otrzymaliśmy zapewnienie, wyrażone przez Dyrektora Wojtyrę, że Komitet Protestacyjny weźmie udział w ostatecznych uzgodnieniach dotyczących nowej umowy obowiązującej na terenie całego kraju.

Komitet Protestacyjny przypomina, że, aż do odwołania, obowiązuje Gotowość Protestacyjna!


Komunikat!!!

2004/06/27 20:02:19

Komunikat nr 9

    W dniu 25 czerwca w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii odbyła się konferencja uzgodnieniowa w ramach uzgodnień medzyresortowych dotycząca projektów rozporządzeń o opłatach i o wynagrodzeniach. Strone Weterynaryjną reprezentowały: Delegacja Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz delegacja Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej. Branża przemysłu mięsnego reprezentowana była tylko przez dwóch prezdstawicieli. Z ust jednego z nich usłyszeliśmy wszyscy, że

bardziej liczna delegacja jest zbędna ponieważ prof. Zięba już wszystko "załatwił" z ministrem Pilarczykiem.

    Najbliższe dni przyniosą odpowiedź na pytanie czy najwyżsi urzędnicy w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wraz z Sekretarzem Stanu Panem Jerzym Pilarczykiem prowadzili z nami wielodniowe negocjacje czy tylko odgrywali przed nami żałosną tragifarsę...? Ostateczny kształt rozporządzeń wpłynie na dalsze decyzje Komitetu Protestacyjnego.

Dotychczas nie otrzymaliśmy wzorów umów do konsultacji...


Minister osądzi...

2004/06/27 10:31:37

    W dziale artykuły zamieszczamy nasze pismo skierowane do Ministra Rolnictwa w sprawie skandalicznego zachowania Głównego Lekarza Weterynarii!!!

Więcej>>


Nasze Uwagi Do Projektu Rozporządzeń

2004/06/23 18:31:18

     W dziale artykuły dostępny jest juz Nasz najnowszy tekst - "Nasze Uwagi Do Projektu Rozporządzeń"

Zapraszamy!

Wiecej>>


Nie podpisujemy!!!

2004/06/22 10:40:50

Uwaga koleżanki i koledzy Lekarze Weterynarii Wolnej praktyki!!!

   Do czasu ukazania się nowych, jednolitych w całym kraju, zaakceptowanych przez nasze samorządy, wzorów umów wstrzymujemy sie z podpisywaniem jakichkolwiek umów proponowanych przez Lekarzy Powiatowych!!!

za Zarząd Komitetu Protestacyjnego

Julian Kruszyński


Protest zawieszony !!!

2004/06/22 07:21:12

KOMUNIKAT NR 8

z dnia 21 czerwca 2004 roku ( poniedziałek)

      W związku z podpisaniem porozumienia z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem J. Pilarczykiem oraz opublikowaniem 2-ch projektów rozporządzeń, które mają wejść w życie w dniu 1 lipca 2004 roku Komitet Protestacyjny

zawiesza zapowiedziany protest czynny w dniach od 24 do 30 czerwca 2004 roku.

      Komitet Protestacyjny po zapoznaniu się z projektami tych rozporządzeń stwierdził, że w kilku punktach zapisy są rozbieżne z wcześniejszymi uzgodnieniami między Komitetem Protestacyjnym, a stroną rządową. W związku z tym Komitet Protestacyjny przedstawił na piśmie swoje stanowisko w formie propozycji zmian w tychże projektach.

      Komitet Protestacyjny postanowił utrzymywać gotowość protestacyjną do czasu podpisania 2-ch rozporządzeń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zależności od ostatecznych zapisów w obu rozporządzeniach Komitet Protestacyjny podejmie dalsze decyzje o zakończeniu lub kontynuowaniu akcji protestacyjnej.

      Deklarujemy gotowość przystąpienia do ostatecznych uzgodnień ze stroną rządową, aby nie zahamować wydania rozporządzeń w deklarowanym czasie.

Szczegóły dotyczące opinii Komitetu Protestacyjnego będą opublikowane później na naszej stronie internetowej.

Za Komitet Protestacyjny

Julian Kruszyński


PODATEK VAT!!!

2004/06/20 14:46:08

    W dziale artykuły zamieszczamy najnowsza interpretacje dotycząca podatku VAT, przekazaną przez Ministerstwo Finansów do Ministerstwa Rolnictwa. Życzymy miłej lekrury :)


wiecej >>


PRZYGOTOWANIA DO PROTESTU!!!

2004/06/18 20:43:07

KOMUNIKAT NR 7

      Z dnia 18 czerwca 2004 roku ( piątek )

   W związku z niedotrzymaniem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jerzego Pilarczyka uzgodnionego terminu ogłoszenia projektów rozporządzeń dotyczących opłat i wynagradzania lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii

Komitet Protestacyjny ogłasza rozpoczęcie przygotowań do podjęcia czynnego protestu w terminie od 24 do 30 czerwca 2004 roku polegającego na odstąpieniu od badania zwierząt rzeźnych i mięsa w ubojniach na terenie całego kraju.

W związku z powyższym Komitet Protestacyjny zbierze się w dniu 21 czerwca (poniedziałek) w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu do protestu.

Kolegów z Komitetu Protestacyjnego prosimy o Kontakt z Zarządem Komitetu.


Do Forumowiczów!!!!

2004/06/18 15:11:16

Uwaga!!!

Dostęp do forum mają tylko członkowie Stowarzyszenia! Inne osoby nie będą rejestrowane! Zarejestrowani użytkownicy nie będący członkami Stowarzyszenia zostaną wykasowani z forum!

Administrator


Bulwersująca wypowiedź dr Kołodzieja!

2004/06/18 08:45:35

"SZOK I PRZERAŻENIE W ŚRODOWISKU WETERYNARYJNYM"

Poniżej cytujemy dosłownie wypowiedź Głównego Lekarza Weterynarii dr P.Kołodzieja udzieloną dla programu "AGRO-BIZNES", a wyemitowaną w TVP1 16 czerwca 2004 roku o godz.12.10:

      " ... jest to szokujące czasami, że lekarz, który wyznacza, czyli, że z jego upoważnienia działa ktoś, zarabia dziesięciokrotnie mniej, niż osoba wyznaczana. Biuro Kontroli Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzając kontrole w terenie, niestety, praktycznie gdzie tej kontroli nie przeprowadza, stwierdza brak badań albo niewłaściwe jego wykonywanie"

      Rzeczywiście jest to szokujące, co usłyszeliśmy w ogólnopolskim programie. Niestety, o tym ,że Pan dr Kołodziej nie jest przyjacielem lekarzy weterynarii wolnej praktyki przekonaliśmy się już podczas spotkania w Namysłowie 27 marca br. Już wtedy większość z nas była zbulwersowana wypowiedziami i pomysłami Pana Doktora. Ta wypowiedź tylko upewniła nas, że votum nieufności udzielone Głównemu Lekarzowi Weterynarii było całkowicie zasadne. Nie możemy tego "bełkotu" zostawić bez odpowiedzi. Już wkrótce podejmiemy odpowiednie kroki, by ten człowiek nie mógł wypowiadać podobnych rzeczy jako nasz zwierzchnik. Jesteśmy pewni, że powodem całości działań nieprzychylnych lekarzom wolnej praktyki jest pierwsze zdanie w cytowanej wypowiedzi.

      Zwracamy się do Krajowej i Okręgowych Rad Lekarsko - Weterynaryjnych z prośbą o zajęcie stanowiska w tej bulwersującej nas sprawie.

Za Zarząd

Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń

Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki

Julian Kruszyński


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6292560

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.