Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plBRONIMY SIĘ !!!!

2004/08/17 15:05:23

Powiatowi Lekarze Weterynarii biorą ODWET,

ale my się bronimy!!!

CZYTAJ>>


Odpowiedź J. Pilarczyka na naszą petycję

2004/08/17 14:58:54

    Oto odpowiedź Pana Ministra J. Pilarczyka na naszą petycję.

Bez komentarza...

Czytaj>>


NIGDY, NIGDY, NIGDY W ŻYCIU.... !!!

2004/08/17 09:48:15

    A to artykuł z "Wieści z Głowna i Strykowa" z 12 sierpnia 2004 r . Zatytuowaliśmy go -

"NIGDY, NIGDY, NIGDY W ŻYCIU...!!"

PRZECZYTAJCIE

CZYTAJ>>


Kołodziej dziękuje "łamistrajkom" przez komórkę!!!

2004/08/16 18:14:43

    Dostaliśmy dzisiaj, tj. 16 sierpnia 2004 roku od kilku lekarzy wojewódzkich fax, którego treść jest niezwykle interesująca i przytaczamy ją w skrócie:

    Główny Lekarz Wet. zaprasza "wojewódzkich" na spotkanie 17.08.04, by omówić akcję protestacyjną zainspirowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki polegającą na odstąpieniu od badania zwierząt rzeźnych i mięsa z dniem 09 sierpnia. Należy przekazać informacje: o liczbie powiatów i liczbie zakładów ubojowych w poszczeg. powiatach, w których doszło do odstąpienia wyznaczonych lekarzy i personelu pomocniczego od czynności związanych z badaniem mięsa. W przypadku, gdy podczas akcji strajkowej zaszła konieczność wyznaczenia zastępstw należy przedstawić imienną listę lekarzy wet. i osób pomocniczych z zaznaczeniem, czy są to pracownicy Inspekcji, czy osoby prowadzące prywatną działalność wraz z dokładnym adresem i telefonem kontaktowym ( najlepiej komórkowym ). Należy przedstawić obecną sytuację dotyczącą obsady personalnej w obwodach badania mięsa- ilu lekarzy i osób pomocniczych, którzy w początkowej fazie protestu odmówili wykonywania czynności badania mięsa otrzymało wyznaczenia PIW do dalszego badania (nazwiska). Należy również przedstawić liczbę nowowyznaczonych lekarzy wet. oraz osób pomocniczych w miejsce osób, które utraciły dotychczasowe wyznaczenia oraz zaznaczyć wykorzystanie bazy ofert przekazanej przez GIW.

    Szanowny Panie dr Kołodziej. My również dysponujemy długą listą "Kolegów"', którzy na Pański apel ochoczo pobiegli zastąpić protestujących w imieniu wszystkich lekarzy. Może prościej byłoby podziękować im na naszej stronie internetowej.Duża oszczędność kosztów wobec koniecznej potrzeby samofinansowania Inspekcji.

Serdecznie dziękujemy wiadomym Kolegom, Lekarzom Wojewódzkim, za reakcję zgodną z etyką naszego pięknego zawodu.

Zarząd Komitetu Protestacyjnego


!!! Komunikat ze spotkania z Min. Pilarczykiem !!!

2004/08/16 17:50:20

     Komunikat ze spotkania w dniu 13 sierpnia 2004 roku Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej dr Tadeusza Jakubowskiego reprazentującego Porozumienie Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki z Sekretarzem Stanu MRiRW Jerzym Pilarczykiem.

     Rozmowy w czasie spotkania dotyczyły ustalenia zasad dalszych negocjacji w zakresie prawdodawstwa weterynaryjnego oraz opracowania wzorów umów podspisywanych przez PLW z wyznaczonymi lekarzami weterynarii prywatnej praktyki.
Pan V-ce Minister Pilarczyk poinformował o zmienionych rozporządzeniach o opłatach dla Inspekcji Weterynaryjnej i wynagrodzeniach wyznaczonych lek. wet., które ukażą sie w Dz.u. nr 178 poz 1837, 1838 w dniu 15 sierpnia 2004.
Doszło do wymiany poglądów na temat rozwiązań w aktualnie obowiązującym prawie weterynaryjnym oraz o informowaniu społeczeństwa w sprawach weterynarii.
Min. Pilarczyk poinformował, że rozmowy dotyczące wzorów umów będzie prowadził Główny Lekarz Weterynarii i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Wojciech Wojtyra. Uznał, że sprawa jest pilna i w umowach powinna być możliwość wyznaczeania do czynności lekarzy prowadzących praktykę weterynaryjną. Wyraził gotowość dalszych spotkań, w kilkuosobowych zespołach, w celu negocjowania spornych problemów.

     Po spotkaniu z Min. Pilarczykiem, dr Jakubowski odbył rozmowę z Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW Wojciechem Wojtyrą i Zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii dr Andrzejem Rudym. Dr Rudy oświadczył, że w sprawie wzorów umów, przy uwzględnieniu zastrzeżeń prawnych przedstawionych przez Krajową Radę Lekarsko - Weterynaryjną, musi wypowiedzieć się Departament Prawny MRiRW. Dyr. Wojtyra zaproponował, żeby konsultacje z samorządami lek. wet. w sprawie umów, odbyły sie w połowie najbliższego tygodnia.


"Unia Każe" - artykul z wprost !!!

2004/08/16 15:14:30

     Jednak są media, które głębiej analizują problem protestu.

Artykuł z "Wprost" z dnia 16.08.2004.

WARTO!!!!

CZYTAJ>>


NOWA GALERIA!!!!

2004/08/13 14:08:38

Dzięki uprzejmości naszego kolegi Artura Piosczek, możemy wspominać piękne chwile z 9 sierpnia spod gmachu Ministerstwa Rolnictwa.

Dziękujemy Arturze!

Wszystkich zapraszamy do naszej galerii na fotoreportaż

Zobacz>>


WRACAMY DO PRACY !!!

2004/08/13 00:31:29

Komunikat nr 16

KOMITET PROTESTACYJNY NA POSIEDZENIU W DNIU 12.08.04 POSTANOWIŁ :

1) Podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy podjęli czynny protest.
Stwierdzamy, że akcja protestacyjna osiągnęła zamierzony cel.

2) W związku z sygnałami, iż w wielu powiatach Inspekcja Weterynaryjna ma poważne kłopoty z utrzymaniem bezpieczeństwa żywności oraz w obliczu włączenia sie do rozmów Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej, przy jej pełnym poparciu dla naszego protestu ogłaszamy

ZAWIESZENIE CZYNNEJ AKCJI, PROTESTACYJNEJ OD DNIA 16.08.2004.


3) Protest KONTYNUUJEMY w formie nadgorliwego i bezkompromisowego przestrzegania przepisów dotyczących warunków sanitarnych oraz toku badań przed- i poubojowych.

4) Apelujemy do wszystkich lekarzy wykonujących wszystkie czynności z wyznaczenia, aby NIE PODPISYWAĆ NOWYCH UMÓW-ZLECENIA do momentu uzgodnienia ich treści z Komitetem Protestacyjnym oraz Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną.

5) Informujemy, że w przygotowaniu jest raport o stanie Inspekcji Weterynaryjnej w Polsce do Komisji Weterynaryjnej Unii Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Organizacji Weterynaryjnych. Raport ten zastanie przekazany tym instytucjom w przypadku fiaska rozmów Komitetu Protestacyjnego z Ministerstwem Rolnictwa.


CZY RADA POKAŻE PAZURY ???

2004/08/11 18:57:20

Wreszcie Rada Krajowa włącza sie do AKCJI !!!

Prezentujemy Stanowiska Rady. ZOBACZCIE!!!

Zobaczymy ile w tym będzie konsekwencji!

Czytaj>>


Zasypiemy Rzecznika Pozwami !!!!

2004/08/11 17:58:19

      Komitet Protestacyjny wystąpił do Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej o rozpoznanie spraw dr Kołodzieja i lek. wet. Leonkiewicza.
      Wszystkich Was, którzy czujecie się dotknięci ich postawą zachęcamy do skopiowania naszych pozwów. Gotowe wersje do druku dostępne w dziale artykuły.
      Wystarczy kliknąć na "wersja do druku", wydrukować, podpisać ( zbiorowo lub indywidualnie ) i wysłać ( adres w nagłówku ).

Sądzimy, że Rzecznik będzie miał "pełne ręce roboty".

Rzecznik rozpozna sprawę Kołodzieja
Czytaj>>

Rzecznik rozpozna sprawę Leonkiewicza
Czytaj>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (34)
A S F (82)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (45)
IZBY (249)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Uczmy się kochać ludzi... (11)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)
Prezent od Pana Ministra. (56)
Blokada możliwości zakładania nowych tematów. (8)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5474006

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.