Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/01/26 18:21:29

Jak zwykle doskonały tekst Włodka Szczerbiaka

      Zapraszamy do Artykułów

Czytaj...>>


ze spotkania z Głównym Lekarzem Weterynarii

2005/01/20 21:52:25

KOMUNIKAT
z rozmów naszych przedstawicieli z Głównym Lekarzem Weterynarii

     W dniu 18.01.2005 roku w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie odbyło się spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”,Krajowej i Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w obecności przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa i Weterynarii. Stwierdzamy, że w czasie spotkania nie zostały poruszone i rozwiązane najistotniejsze, drażliwe tematy nurtujące obecnie środowisko lekarzy weterynarii. Nie znalazły rozwiązania żadne bieżące, nabrzmiałe i palące problemy związane z wyznaczeniami, podpisywaniem umów z powiatowymi lekarzami weterynarii, sposobem finansowania zadań itp. Z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii zajęto się projektami regulacji, które mogą zacząć obowiązywać dopiero w 2006 roku i później. Otrzymaliśmy zapewnienie, że sprawami 2005 roku zajmiemy się w najbliższym czasie podczas następnych spotkań. Wystosowano apel do powiatowych lekarzy weterynarii o 2 tygodniową zwłokę w podpisywaniu umów na monitoring bydła do czasu rozmów z Ministrem Rolnictwa i Finansów.

v-ce prezes WILW Marek Mastalerek i Prezes Stowarzyszenia Julian Kruszyński


Tezy

2005/01/20 21:44:21

Tezy wystąpień na Walnym Zebraniu Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego i Prezesa Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusza Jakubowskiego


     K. Jażdżewski - Główny Inspektorat nie będzie dokonywał rewolucyjnych zmian. Rok 2005 jest rokiem przygotowań do wprowadzenia zmian w roku 2006, w którym planuje się zwiększenie środków na zwalczanie chorób zakaźnych (monitoring).Jest szansa na pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej w postaci 50% dopłaty do pieniędzy przeznaczonych na weterynarię z naszego budżetu i część tej kwoty może być przeznaczona na powolny wzrost stawek za badania monitoringowe. Będzie więcej zadań dla lekarzy wolnej praktyki np. ocena dobrostanu zwierząt. Póki co otrzymamy z budżetu na 2005 rok kilka milionów złotych mniej (planowano o 13%, ale dołożono 5 mln), co może spowodować kłopoty z utrzymaniem się Inspekcji. W wyznaczaniu do badań monitoringowych GIW chce powrócić do lecznic (np. podpisanie umowy z 1 lekarzem i sporządzenie listy osób upoważnionych do wykonywania czynności) a w przypadku badania mięsa są 2 możliwości: z lecznicą jak wyżej (ale tu może być doliczany VAT) albo z wyznaczeniem osoby fizycznej (ale tu opłaty na ZUS). Opłata za badanie mięsa musi zawierać w sobie VAT i w związku z tym właściciele zakładów mięsnych nie będą mogli odliczać VAT-u. Przetwórcy powinni jednak wyrazić zgodę na podniesienie cen za badanie o 7%. Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy nr 882/2004 o kontrolach określa minimalne stawki za określone czynności urzędowe np.: za badanie 1 szt. bydła - 5 Euro, a za 1 szt. trzody pow.25 kg - 1 Euro. Stawki mają być wyrównane w całej Unii w 2006 roku. Szczepienie psów p. wściekliźnie będzie uwolnione, nie trzeba będzie wpłacać pieniędzy do PIW-u. Ministerstwo Finansów określi maksymalną stawkę za szczepienie. Jeden z Kolegów, członek Stowarzyszenia odczytał fragment cennika dotyczącego pszczół. Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określiło w cenniku pozycję: za badanie sensoryczne miodu tj. barwa, konsystencja, smak, zapach- opłata wynosi 150 złotych. Natomiast Rozp. Ministra Roln. i R.W. (Dz.U. Nr 241, poz.2088) w cenniku określa stawkę za pobranie próbek miodu do badań laboratoryjnych (łyżką do słoiczka) na kwotę ś 21 złotych. Pozostawiamy to bez komentarza.
     T. Jakubowski - świadomie wybraliśmy ten piękny zawód, ale w 2004 roku świadomie starano się nam go obrzydzić, a myśmy chcieli tylko normalności. Protest rozpoczął się jako skutek ochrony partykularnych interesów pewnych grup, które w jawny sposób zagrabiły to, co lekarze wet. do tej pory mieli. Rozliczanie od sztuki było prawidłowe, ale nie do końca wypełnione (lekarz musiałby mieć zapłacone za czas pracy stracony z winy właściciela ubojni, a także wyższą stawkę za pracę w nocy, święta i inny nienormalny czas pracy). Przypomniał, że jest autorem wzoru bardzo uproszczonej i ulepszonej książki leczenia zwierząt, dużo mniej skomplikowanej od propozycji dr Walterbacha. Obawy Kolegów, że po uwolnieniu szczepienia p. wściekliźnie zacznie się walka o teren są nieuzasadnione. Rada Lekarsko-Weterynaryjna może podjąć decyzję, że delegaci na zjazdy wspólnie z Lekarzem Powiatowym będą wspólnie dzielić zadania. Powinniśmy wszyscy pójść na wybory samorządowe i wybrać ludzi, do których mamy zaufanie i gwarancję spełnienia naszych oczekiwań. Dobrze, że Inspekcja też należy do Izby, bo jest to pewien sposób dyscyplinowania jako członków, ale nie może tak być, by wszystkimi rzecznikami i sędziami byli inspektorzy. Ma to być grupa mieszana. Brakiem pieniędzy dla Inspekcji nie należy się przejmować. Wystarczy przez pół roku odstąpić od badań monitoringowych i pieniądze te można wycisnąć.
     Pani Dyrektor Maria Boratyn-Laudańska przedstawiła działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w zakresie przygotowywania nowych ustaw i rozporządzeń.


Tekst wystąpienia dr Gołaszewski

2005/01/20 21:41:58

Zapraszamy do zapoznania sie z wystąpieniem dr Gołaszewski na walnym zgromadzeniu w Namysłów dnia 16.01.2005

"Czytaj...>>"


PODZIĘKOWANIE

2005/01/20 20:26:54

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi dr hab. Romanowi Lechowskiemu za wyrażenie zgody na publikację artykułu z „Weterynarii po dyplomie” (nr 6 listopad 2004).

Treść publikacji pozostawiamy bez zbędnego komentarza.


"Zapraszamy do Artykułów"


Tekst wystąpienia Jacka Sośnickiego

2005/01/20 00:38:36

Tekst wystąpienia Kol. Jacka Sośnickiego na Walnym Zebraniu 16 stycznia 2005 roku

"Czytaj...>>"


ODPOWIEDŹ UNII !!!!

2004/12/31 15:12:05

Zarząd Stowarzyszenia informuje koleżanki i kolegów, iż wpłynęła już odpowiedź Komisji Europejskiej na nasze pismo wystosowane jako wypełnienie uchwały II Zjazdu Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki ( Radomsko 24.10.2004r ).
Treść tej odpowiedzi będzie przedmiotem analizy i dyskusji na naszym II Walnym Zebraniu członków i sympatyków Stowarzyszenia w Namysłowie 16.01.2005r .


Serdecznie zapraszamy na ciekawe spotkanie.

Za zarząd Stowarzyszenia
Julian Kruszyński


****Wesołych Świąt****

2004/12/22 21:11:13

DRODZY PRZYJACIELE

     Pragniemy, by radość, optymizm i zdrowie nie opuszczało Was nie tylko przez okres Świąt Bożego Narodzenia, ale przez cały nadchodzący 2005 rok. Niech te Święta będą dla Was okresem wytchnienia, miłości i pełni rodzinnego ciepła, a nowy rok czasem spokojnej pracy, która da Wam pełną satysfakcję z wykonywania naszego pięknego zawodu, a Waszym rodzinom zapewni spokojny i szczęśliwy byt.

Zarząd Stowarzyszenia

^
/ *\
/ o  * \
 '' ''
/ *  *  \
/ o    *   \
/ O * *      \
o '''        '''o
/ o    o \
/ 0 *      *  \
/ o           *    \
/ *     O        *    \
0''''''''''      ''''''''''0
| |


Uwaga!!! WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE!!!

2004/12/22 19:42:43

KOMUNIKAT

      

W dniu 16 stycznia 2005 roku ( niedziela ) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius".
      Początek obrad o godz. 11.00 w Dużej Sali Urzędu Miasta w Namysłowie przy ulicy Duboisa. Zarząd wystosował zaproszenie do Głównego Lekarza Weterynarii dr Krzysztofa Jażdżewskiego.
      Na spotkanie zapraszamy serdecznie członków i sympatyków Stowarzyszenia z całego kraju. W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt na telefony:

(0-77) 410 19 30
(0-77) 410 30 90

Zarząd Stowarzyszenia


Na Nowy Rok

2004/12/22 19:40:41

NA NOWY ROK

         

Szanowni Przyjaciele, Lekarze Weterynarii Wolnej Praktyki!

      Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie już tylko rokiem wzrostu prestiżu naszego zawodu i początkiem końca społecznej i finansowej degradacji.
      Rok 2004, jako jeden z najczarniejszych w historii naszego zawodu już się kończy. Pesymista powiedziałby, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Zróbmy wszystko, aby się mylił.
      Zarząd Stowarzyszenia wiąże duże nadzieje z nowym Głównym Lekarzem Weterynarii dr Krzysztofem Jażdżewskim, ale spraw zaległych, a powstałych za czasów jego poprzednika jest mnóstwo. Codziennie dochodzą do nas sygnały, że lekarze wet. odmawiają lub odmówią podpisywania umów na badania monitoringowe bydła w nowym roku. Przed takim scenariuszem ostrzegaliśmy GIW.
      Jednocześnie są też sygnały optymistyczne, że nasze Koleżanki i Koledzy bardzo aktywnie angażują się w wyborach delegatów na Zjazdy Izb Okręgowych. Chyba już wszyscy zrozumieli, że najwyższa pora, żeby swoje sprawy wziąć w swoje ręce. Mijający rok dobitnie pokazał, że bez szerokiej reprezentacji lekarzy wolnej praktyki we władzach samorządowych zawód nasz uległ katastrofalnej degrengoladzie.
      Sprawozdanie z XXII Posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z połowy września br. zamieszczone w "Życiu Weterynaryjnym" nr 12/2004 zaakcentowało tematy, które powinny być załatwione przez Radę Krajową. Uważny czytelnik zauważy na pewno, że tematy te pokrywają się dokładnie z postulatami Komitetu Protestacyjnego z sierpnia br. Chciałoby się rzec: lepiej późno, niż wcale.

      Drodzy Przyjaciele!

Nie bójmy się działać dla naszego wspólnego dobra i dla polepszenia naszej weterynaryjnej przyszłości.

Chyba już dosyć czekania, że ktoś to zrobi za nas.

Zarząd Stowarzyszenia


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (79)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (41)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5700237

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.