Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/08/22 09:29:07

"WYSTĄPIENIE W SEJMIE NA SPOTKANIU Z KLUBEM PARLAMENTARNYM PSL"

Lista artykułów...>>


DO MINISTRA

2005/08/16 19:01:01

Nasza odpowiedź Ministrowi w sprawie stawek

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/08/16 17:49:24

"O kulturze, niekoniecznie tej z drukarni w Paryżu, a może o czymś jeszcze."

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2005/08/03 18:22:28

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” wspólnie z Opolską Okręgową Radą Lekarsko-Weterynaryjną organizuje spotkanie integracyjne w dniach

27-28 sierpnia 2005 roku o godz. 16.00

w ośrodku wypoczynkowym „Kormoran” nad Jeziorem Wielkim w Turawie koło Opola. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia. W trakcie spotkania poruszymy bieżące problemy naszego zawodu. Zapraszamy wiele ciekawych osób. Koszty spotkania pokrywa Stowarzyszenie. Pozostaje możliwość noclegu za 30 złotych.
Prosimy koniecznie o potwierdzenie uczestnictwa na telefony: (077) 410 19 30, 410 30 90, 602 138 210

Lista artykułów...>>


OGŁOSZENIE

2005/08/03 00:00:00


Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/06/23 23:32:55

"Ad vocem dr Gołaszewskiego"

"Kilka wystąpień naszych Kolegów na Zjeździe"

Lista artykułów...>>


UCHWAŁA 11/2005/VI

2005/06/23 02:04:54

UCHWAŁA NR 11/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII
Z DNIA 19 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE WYKONYWANIA BADAŃ MONITORINGOWYCH BYDŁA W KIERUNKU GRUŹLICY, ENZOOTYCZNEJ BIAŁACZKI BYDŁA I BRUCELOZY

Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz.1567, nr 240 poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz.2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się co następuje:

§1

VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwraca się do lekarzy weterynarii o niewykonywanie badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy do czasu uregulowania treści umów dotyczących tych badań oraz ustalenia właściwego wynagrodzenia lekarzy weterynarii wykonujących te czynności w ramach wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisy członków Prezydium:

Marek Mastalerek
(przewodniczący)

Artur Krakowiak
(sekretarz)

Piotr Skrzypczak
(wiceprzewodniczący)

Tomasz Porwan
(sekretarz)

Jacek Sośnicki
(wiceprzewodniczący)

Dorota Kasprzak
(sekretarz)

Jerzy Smogorzewski
(wiceprzewodniczący)

Mirosław Kasprzyk
(sekretarz)


UCHWAŁA 10/2005/VI

2005/06/23 01:59:25

UCHWAŁA NR 10/2005/VI
VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII
Z DNIA 19 CZERWCA 2005 R.
W SPRAWIE STANOWISKA WOBEC WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z AKCJĄ PROTESTACYJNĄ PRZEPROWADZONĄ W SIERPNIU 2005 R. PRZEZ KOMITET PROTESTACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA STOWARZYSZEŃ LEKARZY WETERYNARII WOLNEJ PRAKTYKI

Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz.1567, nr 240, poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się co następuje:

§1

Zjazd uznaje protest przeprowadzony przez lekarzy weterynarii w sierpniu 2004 r. za zasadny i legalny

§2

Wszystkie działania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki były wyrazem troski o status zawodu lekarza weterynarii

§3

Zjazd potępia wszelkie restrykcje, które dotknęły organizatorów i uczestników protestu

§4

Zjazd postanawia, aby skutkujące do chwili obecnej niezgodne z prawem restrykcje wobec organizatorów i uczestników protestu zostały natychmiast cofnięte

§5

Zjazd zobowiązuje nowo wybraną Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do pilnego wznowienia z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmów dotyczących wszystkich postulatów zgłoszonych przed protestem

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisy członków Prezydium:

Marek Mastalerek
(przewodniczący)

Artur Krakowiak
(sekretarz)

Piotr Skrzypczak
(wiceprzewodniczący)

Tomasz Porwan
(sekretarz)

Jacek Sośnicki
(wiceprzewodniczący)

Dorota Kasprzak
(sekretarz)

Jerzy Smogorzewski
(wiceprzewodniczący)

Mirosław Kasprzyk
(sekretarz)


POCZYTAJ

2005/06/21 22:31:24

"Kuluarowe wieści ze Zjazdu wg Włodka Szczerbiaka"

Lista artykułów...>>


ORGANY NOWEJ RADY

2005/06/21 21:55:05

Skład organów Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (79)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (41)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5700213

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.