Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/12/09 23:18:03

"Czyżby secesja ?" pyta Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/12/05 01:41:25

"Liberum veto" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


RESTRYKCJE

2005/12/01 23:28:43

Koleżanki i Koledzy!

     Stosownie do pisma KRL-w-28-72/05 skierowanego przez Prezesa Tadeusza Jakubowskiego do Prezesów Okręgowych Rad Lekarsko-Weterynaryjnych, którego tekst przedstawiamy poniżej, proszę o kontakt w trybie pilnym ze Stowarzyszeniem wszystkich z Was, którzy czujecie się dotknięci restrykcjami po udziale w akcji protestacyjnej.
     Raport o aktualnej sytuacji w omawianym temacie będę przedstawiał na III Posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 12 grudnia b.r. W związku z tym proszę o informację do dnia 10 grudnia na adres Stowarzyszenia (listy, maile, telefony).
     Proszę o rozszerzenie informacji o wszystkie fakty wymuszeń, zastraszeń i szykan stosowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii wobec Was, jak również uzależnianie otrzymania zlecenia badania zwierząt rzeźnych i mięsa od wykonania czynności monitoringowych bydła płatnych z BC.

Prezes Stowarzyszenia Julian Kruszyński

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polish National Veterinary Chamber


KRL-W-28-72/05/IV

Warszawa, dnia 28.11.2005 r.Koledzy
Prezesi Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych

w s z y s c y

Szanowni Koledzy,

     W nawiązaniu do uchwały Nr 9/2005/IV VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 19 czerwca 2005 r. w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez Komitet Protestacyjny Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz w wykonaniu decyzji podjętej w dniu 21 listopada 2005 r. przez Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy na terenie działania tamtejszej Izby miały miejsce restrykcje wobec organizatorów lub/i uczestników akcji protestacyjnej ze strony organów Inspekcji Weterynaryjnej.
     W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o nadesłanie informacji, kogo spośród lekarzy weterynarii dotknęły te restrykcje, jaką miały formę i czas trwania oraz przez jaki organ Inspekcji Weterynaryjnej zostały podjęte.
     Równocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo do dnia 10 grudnia 2005 r.

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz JakubowskiPrezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjn

Pobierz pismo KRL-W-28-72/05/IV


POCZYTAJ

2005/11/30 23:02:21

Czy to "wyalienowanie?" - pyta Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/28 17:07:41

"Apel do rozsądku" Jacka Sośnickiego

Lista artykułów...>>


ANKIETA

2005/11/28 17:06:06

Zapraszamy do nowej ankiety obok

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/22 22:13:58

"Interpretacja " wg Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/21 00:24:41

"Niewiarygodna Inspekcja weterynaryjna?
tekst Jacka Sośnickiego

Lista artykułów...>>


WYGRANA

2005/11/17 22:35:59

Bezprecedensowy wyrok i zwycięstwo Naszych Kolegów

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/13 20:46:08

Tym razem "O miłości"
-pisze Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Weterynaria po nowemu... (4)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
A S F (85)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6325042

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.