Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2005/12/09 23:18:03

"Czyżby secesja ?" pyta Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/12/05 01:41:25

"Liberum veto" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


RESTRYKCJE

2005/12/01 23:28:43

Koleżanki i Koledzy!

     Stosownie do pisma KRL-w-28-72/05 skierowanego przez Prezesa Tadeusza Jakubowskiego do Prezesów Okręgowych Rad Lekarsko-Weterynaryjnych, którego tekst przedstawiamy poniżej, proszę o kontakt w trybie pilnym ze Stowarzyszeniem wszystkich z Was, którzy czujecie się dotknięci restrykcjami po udziale w akcji protestacyjnej.
     Raport o aktualnej sytuacji w omawianym temacie będę przedstawiał na III Posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 12 grudnia b.r. W związku z tym proszę o informację do dnia 10 grudnia na adres Stowarzyszenia (listy, maile, telefony).
     Proszę o rozszerzenie informacji o wszystkie fakty wymuszeń, zastraszeń i szykan stosowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii wobec Was, jak również uzależnianie otrzymania zlecenia badania zwierząt rzeźnych i mięsa od wykonania czynności monitoringowych bydła płatnych z BC.

Prezes Stowarzyszenia Julian Kruszyński

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polish National Veterinary Chamber


KRL-W-28-72/05/IV

Warszawa, dnia 28.11.2005 r.Koledzy
Prezesi Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych

w s z y s c y

Szanowni Koledzy,

     W nawiązaniu do uchwały Nr 9/2005/IV VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 19 czerwca 2005 r. w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez Komitet Protestacyjny Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz w wykonaniu decyzji podjętej w dniu 21 listopada 2005 r. przez Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy na terenie działania tamtejszej Izby miały miejsce restrykcje wobec organizatorów lub/i uczestników akcji protestacyjnej ze strony organów Inspekcji Weterynaryjnej.
     W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o nadesłanie informacji, kogo spośród lekarzy weterynarii dotknęły te restrykcje, jaką miały formę i czas trwania oraz przez jaki organ Inspekcji Weterynaryjnej zostały podjęte.
     Równocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo do dnia 10 grudnia 2005 r.

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz JakubowskiPrezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjn

Pobierz pismo KRL-W-28-72/05/IV


POCZYTAJ

2005/11/30 23:02:21

Czy to "wyalienowanie?" - pyta Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/28 17:07:41

"Apel do rozsądku" Jacka Sośnickiego

Lista artykułów...>>


ANKIETA

2005/11/28 17:06:06

Zapraszamy do nowej ankiety obok

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/22 22:13:58

"Interpretacja " wg Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/21 00:24:41

"Niewiarygodna Inspekcja weterynaryjna?
tekst Jacka Sośnickiego

Lista artykułów...>>


WYGRANA

2005/11/17 22:35:59

Bezprecedensowy wyrok i zwycięstwo Naszych Kolegów

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/11/13 20:46:08

Tym razem "O miłości"
-pisze Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (79)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (41)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5700268

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.