Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2006/01/17 22:40:38

"Tekst osobisty nieco Andrzeja Bończaka i Julka Kruszyńskiego"

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/01/15 02:40:59

"Polaków rozmowy wieczorne" Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/01/11 02:24:45

"Rozmowa dr. Włodzimierza Gibasiewicza z Podsekretarzem Stanu w Rządzie RP p. Lechem Różańskim"

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2006/01/06 01:07:26

III Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” odbędzie się

05 lutego 2006 roku (niedziela) w Namysłowie o godz.11.00
w Dużej Sali Urzędu Miasta przy ulicy Dubois 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Jak zwykle będą ciekawi goście.

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/30 00:45:41

"Coś z Gogola" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


ŻYCZENIA

2005/12/21 00:56:13

D R O D Z Y     P R Z Y J A C I E L E
KOLEŻANKI I KOLEDZY !

     Życzymy Wam spokojnych i dostatnich Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

     Niech nadchodzący 2006 rok będzie rokiem, w którym będziecie w pełni usatysfakcjonowani oraz dumni z wykonywanego zawodu. Niech to będzie rok dobry dla Was i Waszych rodzin.


     Do zobaczenia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia już wkrótce.

Zarząd Stowarzyszenia


KOMUNIKAT

2005/12/20 22:53:53

Z OSTATNIEJ CHWILI

Otrzymaliśmy potwierdzenie wiadomości, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń lekarzy weterynarii za czynności monitoringowe w kształcie wynegocjowanym

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/17 22:30:17

"Quo vadis weterynario?"- Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/12/17 22:29:23

"Relacja z Krajówki" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2005/12/14 23:51:51

OPTYMISTYCZNY-----KOMUNIKAT-----OPTYMISTYCZNY

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

     Dnia 13 grudnia 2005 roku w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na spotkaniu wigilijnym Pani Dyrektor Maria Boratyn-Laudańska przekazała oficjalną informację o tym, że Minister Finansów w pełni zaakceptował propozycje Ministra Rolnictwa i R.W. dotyczące zmian w rozporządzeniu o wynagrodzeniach lekarzy weterynarii za czynności monitoringowe.
     Tym samym ustały przeszkody natury finansowo-prawnej do złożenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisu pod wspomnianym rozporządzeniem. Pani Doktor wyraziła jednocześnie opinię, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

     To właśnie dzięki Wam, którzy odstąpiliście od badań monitoringowych wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu w Toruniu i stosując się do apeli Stowarzyszenia nasza ciężka, niebezpieczna i mozolna praca zostanie opłacona na poziome wynegocjowanych z poprzednim rządem stawek. Wysokość tych stawek została ustalona w drodze daleko idącego kompromisu.
     Wyrażamy nadzieję, że praca opłacana nowym cennikiem da nam wszystkim należytą satysfakcję z wykonywanych czynności. Gest nowego Rządu odczytujemy jako dobry prognostyk na przyszłą współpracę.

     Dziękując za wytrwałość jednocześnie prosimy o zrealizowanie zaplanowanych do końca roku badań monitoringowych, a tym samym odwołujemy protest.

Zarząd Stowarzyszenia


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

Weterynaria po nowemu... (8)
Uczmy się kochać ludzi... (13)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (102)
Forum i co dalej..? (67)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (45)
COVID czyli co widzę (0)
IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
A S F (85)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 6351584

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.