Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>
Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plKOMUNIKAT

2006/01/06 01:07:26

III Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” odbędzie się

05 lutego 2006 roku (niedziela) w Namysłowie o godz.11.00
w Dużej Sali Urzędu Miasta przy ulicy Dubois 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Jak zwykle będą ciekawi goście.

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/30 00:45:41

"Coś z Gogola" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


ŻYCZENIA

2005/12/21 00:56:13

D R O D Z Y     P R Z Y J A C I E L E
KOLEŻANKI I KOLEDZY !

     Życzymy Wam spokojnych i dostatnich Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

     Niech nadchodzący 2006 rok będzie rokiem, w którym będziecie w pełni usatysfakcjonowani oraz dumni z wykonywanego zawodu. Niech to będzie rok dobry dla Was i Waszych rodzin.


     Do zobaczenia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia już wkrótce.

Zarząd Stowarzyszenia


KOMUNIKAT

2005/12/20 22:53:53

Z OSTATNIEJ CHWILI

Otrzymaliśmy potwierdzenie wiadomości, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń lekarzy weterynarii za czynności monitoringowe w kształcie wynegocjowanym

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/17 22:30:17

"Quo vadis weterynario?"- Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/12/17 22:29:23

"Relacja z Krajówki" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2005/12/14 23:51:51

OPTYMISTYCZNY-----KOMUNIKAT-----OPTYMISTYCZNY

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

     Dnia 13 grudnia 2005 roku w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na spotkaniu wigilijnym Pani Dyrektor Maria Boratyn-Laudańska przekazała oficjalną informację o tym, że Minister Finansów w pełni zaakceptował propozycje Ministra Rolnictwa i R.W. dotyczące zmian w rozporządzeniu o wynagrodzeniach lekarzy weterynarii za czynności monitoringowe.
     Tym samym ustały przeszkody natury finansowo-prawnej do złożenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisu pod wspomnianym rozporządzeniem. Pani Doktor wyraziła jednocześnie opinię, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

     To właśnie dzięki Wam, którzy odstąpiliście od badań monitoringowych wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu w Toruniu i stosując się do apeli Stowarzyszenia nasza ciężka, niebezpieczna i mozolna praca zostanie opłacona na poziome wynegocjowanych z poprzednim rządem stawek. Wysokość tych stawek została ustalona w drodze daleko idącego kompromisu.
     Wyrażamy nadzieję, że praca opłacana nowym cennikiem da nam wszystkim należytą satysfakcję z wykonywanych czynności. Gest nowego Rządu odczytujemy jako dobry prognostyk na przyszłą współpracę.

     Dziękując za wytrwałość jednocześnie prosimy o zrealizowanie zaplanowanych do końca roku badań monitoringowych, a tym samym odwołujemy protest.

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/09 23:18:03

"Czyżby secesja ?" pyta Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/12/05 01:41:25

"Liberum veto" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


RESTRYKCJE

2005/12/01 23:28:43

Koleżanki i Koledzy!

     Stosownie do pisma KRL-w-28-72/05 skierowanego przez Prezesa Tadeusza Jakubowskiego do Prezesów Okręgowych Rad Lekarsko-Weterynaryjnych, którego tekst przedstawiamy poniżej, proszę o kontakt w trybie pilnym ze Stowarzyszeniem wszystkich z Was, którzy czujecie się dotknięci restrykcjami po udziale w akcji protestacyjnej.
     Raport o aktualnej sytuacji w omawianym temacie będę przedstawiał na III Posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 12 grudnia b.r. W związku z tym proszę o informację do dnia 10 grudnia na adres Stowarzyszenia (listy, maile, telefony).
     Proszę o rozszerzenie informacji o wszystkie fakty wymuszeń, zastraszeń i szykan stosowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii wobec Was, jak również uzależnianie otrzymania zlecenia badania zwierząt rzeźnych i mięsa od wykonania czynności monitoringowych bydła płatnych z BC.

Prezes Stowarzyszenia Julian Kruszyński

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polish National Veterinary Chamber


KRL-W-28-72/05/IV

Warszawa, dnia 28.11.2005 r.Koledzy
Prezesi Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych

w s z y s c y

Szanowni Koledzy,

     W nawiązaniu do uchwały Nr 9/2005/IV VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 19 czerwca 2005 r. w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez Komitet Protestacyjny Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki oraz w wykonaniu decyzji podjętej w dniu 21 listopada 2005 r. przez Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy na terenie działania tamtejszej Izby miały miejsce restrykcje wobec organizatorów lub/i uczestników akcji protestacyjnej ze strony organów Inspekcji Weterynaryjnej.
     W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o nadesłanie informacji, kogo spośród lekarzy weterynarii dotknęły te restrykcje, jaką miały formę i czas trwania oraz przez jaki organ Inspekcji Weterynaryjnej zostały podjęte.
     Równocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo do dnia 10 grudnia 2005 r.

Z poważaniem,

dr n. wet. Tadeusz JakubowskiPrezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjn

Pobierz pismo KRL-W-28-72/05/IV


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Forum

IZBY (173)
A S F (20)
Nie na temat. (43)
WYBORY (248)
nowa inspekcja (12)
NOWA INSPEKCJA (63)
nowy cennik (39)
Minimalna stawka godzinowa (9)
Świeżo po stażu (5)
Następny kodeks (7)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5048246

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.