Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plPOCZYTAJ

2006/01/17 22:40:38

"Tekst osobisty nieco Andrzeja Bończaka i Julka Kruszyńskiego"

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/01/15 02:40:59

"Polaków rozmowy wieczorne" Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2006/01/11 02:24:45

"Rozmowa dr. Włodzimierza Gibasiewicza z Podsekretarzem Stanu w Rządzie RP p. Lechem Różańskim"

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2006/01/06 01:07:26

III Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” odbędzie się

05 lutego 2006 roku (niedziela) w Namysłowie o godz.11.00
w Dużej Sali Urzędu Miasta przy ulicy Dubois 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Jak zwykle będą ciekawi goście.

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/30 00:45:41

"Coś z Gogola" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


ŻYCZENIA

2005/12/21 00:56:13

D R O D Z Y     P R Z Y J A C I E L E
KOLEŻANKI I KOLEDZY !

     Życzymy Wam spokojnych i dostatnich Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

     Niech nadchodzący 2006 rok będzie rokiem, w którym będziecie w pełni usatysfakcjonowani oraz dumni z wykonywanego zawodu. Niech to będzie rok dobry dla Was i Waszych rodzin.


     Do zobaczenia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia już wkrótce.

Zarząd Stowarzyszenia


KOMUNIKAT

2005/12/20 22:53:53

Z OSTATNIEJ CHWILI

Otrzymaliśmy potwierdzenie wiadomości, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń lekarzy weterynarii za czynności monitoringowe w kształcie wynegocjowanym

Zarząd Stowarzyszenia


POCZYTAJ

2005/12/17 22:30:17

"Quo vadis weterynario?"- Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2005/12/17 22:29:23

"Relacja z Krajówki" Włodka Szczerbiaka

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2005/12/14 23:51:51

OPTYMISTYCZNY-----KOMUNIKAT-----OPTYMISTYCZNY

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

     Dnia 13 grudnia 2005 roku w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na spotkaniu wigilijnym Pani Dyrektor Maria Boratyn-Laudańska przekazała oficjalną informację o tym, że Minister Finansów w pełni zaakceptował propozycje Ministra Rolnictwa i R.W. dotyczące zmian w rozporządzeniu o wynagrodzeniach lekarzy weterynarii za czynności monitoringowe.
     Tym samym ustały przeszkody natury finansowo-prawnej do złożenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisu pod wspomnianym rozporządzeniem. Pani Doktor wyraziła jednocześnie opinię, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

     To właśnie dzięki Wam, którzy odstąpiliście od badań monitoringowych wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu w Toruniu i stosując się do apeli Stowarzyszenia nasza ciężka, niebezpieczna i mozolna praca zostanie opłacona na poziome wynegocjowanych z poprzednim rządem stawek. Wysokość tych stawek została ustalona w drodze daleko idącego kompromisu.
     Wyrażamy nadzieję, że praca opłacana nowym cennikiem da nam wszystkim należytą satysfakcję z wykonywanych czynności. Gest nowego Rządu odczytujemy jako dobry prognostyk na przyszłą współpracę.

     Dziękując za wytrwałość jednocześnie prosimy o zrealizowanie zaplanowanych do końca roku badań monitoringowych, a tym samym odwołujemy protest.

Zarząd Stowarzyszenia


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (79)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (41)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5700254

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.