Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>


Ankieta

xxxxx

[Zobacz wyniki]
[Poprzednie ankiety]


Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Witamy

 Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej Koleżanki i Kolegów lekarzy weterynarii wolnej praktyki z całej Polski oraz sympatyków naszej grupy zawodowej. Ten serwis przeznaczony jest właśnie dla Was!! Znajdziecie tu bieżące informacje, przemyślenia, poglądy, wystąpienia z zakresu spraw społeczno-zawodowych. Członków Stowarzyszenia zapraszamy do naszego forum, na którym możemy wymieniać poglądy w sprawach najbardziej aktualnych! Zainteresowanych członkostwem, po przeczytaniu statutu i zapoznaniu się z wzorem deklaracji członkowskiej, zapraszamy do działu "Kontakt". Życzymy miłego surfowania. Wszelkie uwagi kierujcie do zarządu stowarzyszenia na adres : stowarzyszenie@medicusveterinarius.plA P E L

2015/10/02 14:56:15

Pobierz apel...>

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki
Medicus Veterinarius z siedzibą w Namysłowie

     Drogie Koleżanki i Koledzy, lekarze wolnej praktyki i urzędowi lekarze weterynarii.
  Nasz piękny zawód kolejny już raz stanął na dziejowym zakręcie. Wykonywanie praktyki lekarsko-weterynaryjnej na wolnym rynku usług staje się coraz trudniejsze, a dochody z małych wiejskich gabinetów są często tak nikłe, że bez wsparcia wyznaczeniami PLW, nie sposób dziś wyżywić rodziny. Niestety wiele stawek z urzędowego cennika wynagrodzeń jest już nieaktualnych i nie przystaje do współczesnych problemów przy zwalczaniu chorób zakaźnych czy nadzoru nad pozyskiwaniem i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej od 2009 roku nie mieli waloryzacji wynagrodzeń, co powoduje ich uzasadnioną frustrację i brak możliwości rozwoju zawodowego oraz godnego życia ich rodzin. Przystąpiliśmy więc do Porozumienia Wielkopolskiego, aby wesprzeć protest pracowników Inspekcji, ale również przedstawić własne problemy z wykonywaniem wyznaczeń. Bezkrytyczne i masowe kształcenie studentów na sześciu wydziałach weterynaryjnych, pomimo postępującej bylejakości musi napawać obawą o naszą przyszłość w tym zawodzie. Wymienione tu problemy stały u podłoża zawiązania Porozumienia Wielkopolskiego, w którym wszystkie grupy w naszym zawodzie miałyby możliwość walki o własne postulaty korzystając z poparcia pozostałych. Na zjeździe założycielskim w żadnym momencie nie było mowy o poprawie losu Inspekcji Weterynaryjnej kosztem zmniejszenia wynagrodzeń lekarzy urzędowych. Niestety w trakcie spotkań z Markiem Sawickim MRiRW dostaliśmy projekty założeń, w których przedstawia on wizję poprawy sytuacji finansowej Inspekcji poprzez etatyzację w 145 największych zakładach ubojowych oraz konkurs ofert przy wyznaczaniu do pozostałych czynności. To obnaża intencje rządzących, którzy dążąc do rozszerzenia sfery nadzoru właścicielskiego próbują spauperyzować urzędowych lekarzy weterynarii, Inspektorów Weterynaryjnych i wewnętrznie skłócić całe środowisko, aby nie stawiało oporu przy wprowadzaniu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, w której nasza rola jest marginalizowana. Postanowiliśmy więc wspólnie zaprotestować przeciw takim planom resortu i walczyć o właściwe miejsce Inspekcji Weterynaryjnej i współdziałających z nią lekarzy urzędowych w nadzorze nad hodowlą zwierząt i pozyskiwaniem żywności pochodzenia zwierzęcego. Nadszedł czas, aby zapomnieć o wzajemnych animozjach z poprzednich protestów i jeszcze raz poszukać tego co nas łączy w tym pięknym zawodzie oraz wspólnie zawalczyć o normalne warunki pracy i właściwe wynagrodzenia za jej wykonywanie.
   W dniu 06 października o godzinie 12 przeprowadzamy pikietę pod Urzędem Rady Ministrów, a następnie przemaszerujemy pod Ministerstwo Rolnictwa, aby zamanifestować nasz sprzeciw przed marginalizowaniem roli lekarzy weterynarii oraz Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego.


KOMUNIKAT

2015/09/26 14:21:34

KOMUNIKAT NR 12
z dnia 23 września 2015 r.
POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE


POCZYTAJ

2015/09/23 23:57:06

Gadał dziad do obrazu - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2015/07/02 08:28:13

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE LEKARZY WETERYNARII

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2015/06/09 23:23:05

"Dura lex..." - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2015/04/01 14:28:51

"Drodzy komilitoni !" - Włodek Szczerbiak

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2015/01/06 22:16:33

1 % podatku na Stowarzyszenie „Medicus Veterinarius”

Zarząd Stowarzyszenia informuje swoich członków i sympatyków, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku z rocznego zeznania PIT na cele statutowe.

Poniżej prosta instrukcja wypełnienia PIT-u.

W pozycji 131 : nr KRS wpisujemy 0000 404 812

W pozycji 133 : cel szczegółowy wpisujemy MEDICUS VETERINARIUS

W pozycji 134 : wyrażam zgodę – krzyżyk w okienku

Pokaż skan PIT-u>


INFORMACJA

2015/01/06 22:10:45

STANOWISKO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA W SPRAWIE SPORU LEKARZY POZ-ów Z MINISTREM ZDROWIA NR 1/2015 Z DNIA 05 STYCZNIA 2014

Lista artykułów...>>


POCZYTAJ

2015/01/06 21:44:25

Co dalej z „Medicusem”? - Jacek Sośnicki

Lista artykułów...>>


KOMUNIKAT

2014/12/29 21:47:37

Informujemy, że 21 grudnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius", na którym wybrano władze na nową kadencję

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Sośnicki Jacek

Z-ca Prezesa

Kałużny Piotr

Skarbnik

Bończak Andrzej

Członek Zarządu

Kruszyński Mateusz

Członek Zarządu

Skrzypczak Piotr


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Piwko Andrzej

Członek

Murzyński Janusz

Członek

Pawlicki Zbigniew


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Forum

IZBY (270)
Nie na temat. (57)
Porozumienie... (5)
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii (79)
Uczmy się kochać ludzi... (12)
A S F (85)
Ministerstwo chce nam złożyć życzenia. Ma nawet prezent !!! (41)
Moje uwagi na temat "Życia weterynaryjnego". (2)
Stara nowa Izba (65)
Światowy Dzień lekarza Weterynarii (45)

Tu może być Twoja reklama
Zapytaj >>

Odsłon: 5704715

statystyki www stat.pl

© copyright 2004-2005 by Drag, design by Kokuryu. Wszelkie prawa zastrzeżone.